BeeeOn – nová technologie pro IoT?

beeeonNa půdě brněnské Fakulty informačních technologií VUT probíhá vývoj otevřené platformy pro internet věcí. Cílem je vytvořit modulární, snadno rozšiřitelný a bezpečný systém pro chytré domácnosti a automatizaci. Univerzita kvůli tomu dokonce vyvinula vlastní protokol FIT.

Topologii sítě tvoří senzory, aktory, základna (brána) a server. Brána je odpovědná za bezpečnou komunikaci mezi koncovými prvky a serverem, který sbírá data pro pozdější vyhodnocování. Server také posílá řídící příkazy koncovým prvkům na základě interakce s uživatelem nebo dle přednastavených akcí.

Nový protokol FIT, který vše zastřešuje, je už od základu vyvinutý jako datově úsporný, otevřený, spolehlivý a bezpečný. Pracuje na frekvencích 860– 870 MHz, 902-928 MHz nebo 950 – 960 MHz. Přenosová rychlost je pak 200 kbps s dosahem 10-100 metrů. Hlavním konkurentem je protokol Z-Wave, ale na rozdíl od něj je FIT otevřený, což přináší aplikační a hardwarovou nezávislost. FIT je také téměř dvojnásobně rychlejší.

Do systému lze samozřejmě přistupovat skrze Android aplikaci.

Celý projekt, mimo svůj přínos segmentu IoT, má především edukativní charakter podle hesla „škola hrou“. Na vývoji se podílí studenti elektrotechnici (samotný hardware), programátoři (firmware, Android aplikace) a také designeři (obal zařízení, který je k dispozici pro 3D tiskárny).

Nezbývá než popřát hodně úspěchů s vývojem i praktickým nasazením!

Více informací