Zemědělství

Zemědělství

Pěstování plodin a chov užitkových zvířat zdánlivě s internetem věcí nesouvisí. Přesto je však propojení nasnadě. Již dnes využívají zemědělci moderní technologie k dosažení stále větších výnosů. Pomineme-li obory jako chemie a biotechnologie, velkými pomocníky agrárních firem jsou satelitní navigace GPS, geografický informační systém (GIS) a družicový průzkum Země (mapování heterogenity půdy a pozemků s zemědělskými kulturami). Internet věcí tyto technologie doplní a vytvoří takPřečtěte si více o Zemědělství[…]

Smart City

Smart City

Internet věcí najde uplatnění také v samotných městech. Snímání nejrůznějších veličin dopomůže k většímu komfortu, životní úrovni, úspoře energií a bezpečí. Pojďme si nastínit několik oblastí blízké budoucnosti, kam až svět IoT zasáhne: Infrastruktura inteligentní budovy kontrola vibrací konstrukcí energetický management zabezpečení objektů řízení pouličního osvětlení v závislosti na vytížení ulic Doprava telemetrie provozu (plynulost, monitoring dopravních nehod) inteligentní řízeníPřečtěte si více o Smart City[…]

Energetika a průmysl

Energetika a průmysl

V energetice nachází internet věcí uplatnění především v monitoringu přenosové sítě. To bude výhodné nejen pro výrobce a distributory energií, ale také pro koncové spotřebitele, kteří budou mít online kontrolu nad svými výdaji. Chytré elektroměry už v současnosti postupně pronikají na trh. Správci přenosových soustav budou mít komplexnější informace o případných závadách a jejich charakteru. Dále budou moci vyhodnocovat dataPřečtěte si více o Energetika a průmysl[…]

Doprava a logistika

Doprava a logistika

Automobilový průmysl a přeprava nákladu je pro IoT velkou výzvou. Jisté dílčí úspěchy vidíme už dnes: pokusná autonomní vozidla, navigační systémy s přístupem k databázi dopravních omezení, on-line sledování zásilek… Budoucnost internetu věcí jde ovšem ještě dál. Spolupracující zařízení umožní například: zvětšení plynulosti dopravy snížení počtu nehod senzory zdravotního stavu zabrání mikrospánku v případě nehody okamžité přivolání pomociPřečtěte si více o Doprava a logistika[…]

Zdravotnictví

Zdravotnictví

Jak už bylo zmíněno v článku Nositelná elektronika, internet věcí (SmartHealth) bude využíván k monitorování zdravotního stavu člověka. Data, která budou shromažďována v čase, jedním pohledem umožní sledovat vývoj fyziologických pochodů. Monitorován bude zpočátku krevní tlak, tělesná teplota, hladina glukózy v krvi, srdeční tep, hmotnost, spánek. Později se jistě přidají i další měřené veličiny. Váš lékař tedy bude mít (doufejme na vyžádání)Přečtěte si více o Zdravotnictví[…]

Nositelná elektronika

Nositelná elektronika

Internet věcí, to jsou také wearables (tzv. nositelnosti) – zařízení, která jsou přímo přizpůsobená nošení na lidském těle a to jak svou hmotností, rozměry tak i  použitými materiály. Pomineme-li nositelnou spotřební elektroniku jako mobilní telefony, walkmany, mp3 přehrávače, jednoduché krokoměry atd., lze mezi wearables zařadit: chytré hodinky fitness náramky brýle s displayem (HUD) senzory monitorující zdraví člověka videotechnika (např. outdoorPřečtěte si více o Nositelná elektronika[…]