Zdravotnictví

Jak už bylo zmíněno v článku Nositelná elektronika, internet věcí (SmartHealth) bude využíván k monitorování zdravotního stavu člověka.

Data, která budou shromažďována v čase, jedním pohledem umožní sledovat vývoj fyziologických pochodů. Monitorován bude zpočátku krevní tlak, tělesná teplota, hladina glukózy v krvi, srdeční tep, hmotnost, spánek. Později se jistě přidají i další měřené veličiny.

doctor

Váš lékař tedy bude mít (doufejme na vyžádání) online přístup k těmto datům a bude moci zvolit cílenější léčbu a sledovat vývoj indispozice. Stejná data budou jistě zajímat i pojišťovny – zde ovšem záleží na legislativě, zda k nim umožní přístup. Jistě si dovedete představit nárůst pojistného při prokázaném nezdravém životním stylu.

Když už jsme u právní stránky věci – shromážděná data o zdraví jednotlivce jsou osobním údajem a podle toho s nimi musí být zacházeno. Přestože se každému nemusí líbit, že je sledován každý jeho pohyb, ve výsledku je cennější zachráněný lidský život.