Využití

Energetika a průmysl

V energetice nachází internet věcí uplatnění především v monitoringu přenosové sítě. To bude výhodné nejen pro výrobce a distributory energií, ale také pro koncové spotřebitele, kteří budou mít online kontrolu nad svými výdaji. Chytré elektroměry už v současnosti postupně pronikají na trh.

electricity

Správci přenosových soustav budou mít komplexnější informace o případných závadách a jejich charakteru. Dále budou moci vyhodnocovat data posbíraná z koncových měřidel a například detailněji regulovat tok energií.

Průmysl využije IoT kupříkladu v inovacích výrobních strojů. Díky provázané komunikaci, snímání nejrůznějších veličin a stavů, záznamům provozu a možnosti online analýzy, získají firmy detailní přehled o výrobě, schopnost preciznějšího plánování a kompletní informace o stavu stroje. Taková data lze využít například ke stanovení adaptivních intervalů údržby či včasného odhalení závady, které minimalizuje výrobní prostoje.

Přečtěte si články na téma Průmysl 4.0.