ČlánkyPrůmysl 4.0

Rýsuje se průmyslový standard pro IoT

industrialinternetKonsorcium průmyslového internetu (IIC) počátkem tohoto roku oznámilo vznik první TSN (Time Sensitive Networking) testovací platformy pro Průmyslový internet věcí IIoT (Industrial Internet of Things).

Industrial Internet Consortium bylo založeno firmami AT&T, Cisco, General Electric, IBM a Intel v březnu 2014. Jedná se o globálně zaměřenou organizaci, která má za cíl urychlit nasazení Internetu věcí do praxe. V současné chvíli má 237 členů po celém světě.

Tento „testbed“ (podepsaný také společnostmi Bosch Rexroth, Cisco, Intel, KUKA, Schneider Electric a TTTech) má nabídnout vzájemnou komunikaci strojů a zařízení různých technologií a značek. Taková komunikace musí být spolehlivá, výkonná a otevřená všem výrobcům. Zároveň bude umožňovat konektivitu s běžným ethernetem (IEEE802.x), kde se budou nacházet výpočetní systémy pro analýzu dat a řízení.

pipes

IIoT a Průmysl 4.0

Takový standard nalezne uplatnění v nástupu tzv. Průmyslu 4.0 – tedy „chytrých továren“, kde budou jednoduché a opakující se činnosti, doposud vykonávané lidmi, nahrazeny prací strojů. Takové stroje ovšem budou osazeny čipy, které umožní jejich kontrolu a ovládání přes internet. Typickým přínosem tohoto propojení je tzv. „očekávaná údržba“ (Predictive Maintenance), kdy se stroje samy přihlásí, že v nejbližší době budou potřebovat údržbu či pravidelnou prohlídku. Pomohou také blíže specifikovat náhlou závadu. Tato data umožní snížit prostoje a v důsledku povedou k značným ekonomickým úsporám.