Smart City

city

Internet věcí najde uplatnění také v samotných městech. Snímání nejrůznějších veličin dopomůže k většímu komfortu, životní úrovni, úspoře energií a bezpečí. Pojďme si nastínit několik oblastí blízké budoucnosti, kam až svět IoT zasáhne:

Infrastruktura

Doprava

  • telemetrie provozu (plynulost, monitoring dopravních nehod)
  • inteligentní řízení dopravy včetně světelné signalizace
  • sdílení dopravních prostředků (car & bike sharing)
  • lepší využití parkovacích míst, výběr parkovného
  • MHD (monitoring vytíženosti a stavu vozidel, přesnější jízdní řády)

Životní prostředí

  • sledování znečištění ovzduší
  • optimalizace využití energií
  • dohled a efektivní nakládání s odpady
  • monitoring toku řek (prevence záplav a lepší zvládání období sucha)
  • dohled nad městskou zelení (měření vlhkosti, efektivní zalévání)

Přečtěte si články na téma Smart City.