ČlánkyVyužití

Zemědělství

Pěstování plodin a chov užitkových zvířat zdánlivě s internetem věcí nesouvisí. Přesto je však propojení nasnadě. Již dnes využívají zemědělci moderní technologie k dosažení stále větších výnosů. Pomineme-li obory jako chemie a biotechnologie, velkými pomocníky agrárních firem jsou satelitní navigace GPS, geografický informační systém (GIS) a družicový průzkum Země (mapování heterogenity půdy a pozemků s zemědělskými kulturami).

zemedelstvi

Internet věcí tyto technologie doplní a vytvoří tak komplexní obraz reálného online stavu hospodaření. Pro větší názornost si uveďme některé konkrétní příklady, kde nám může IoT pomoci:

  • hlídání odlehlých ploch, objektů, zvířat a plodin
  • lokální meteostanice
  • měření vlhkosti a PH půdy (úspory při zavlažování a hnojení)
  • sledování průtoku a znečištění vodních toků
  • vážení včelích úlů (sledování snůšky a kondice včelstev)
  • monitoring zemědělských strojů včetně telemetrie
  • hlídání a sledování zdravotního stavu skotu („Internet of Cows“)

Celý systém poté rozšíří automatické drony, které budou hlídkovat nad osázenými plochami a plnit nejrůznější úkoly – od snímkování a rozhazování hnojiv po plašení škůdců a zabezpečení.

Přečtěte si články na téma Chytré zemědělství.