Introduction to the Sigfox LPWAN

Úvod do problematiky sítí založených na technologii SIGFOX, její popis a ukázky konkrétních řešení (v angličtině).