Mezinárodní pohled: Průmysl 4.0 je příležitost a výzva

Průmysl 4.0 je v Číně na vzestupu. V rámci strategie China Manufacturing 2025 je definováno 94 projektů inteligentní výroby, přesto však zůstávají i určité výzvy.

Průmysl 4.0 je čtvrtou průmyslovou revolucí zahrnující celkové zaměření, transformaci a modernizaci výrobního průmyslu a nebývalou příležitost pro rozvoj v oblasti průmyslové automatizace. Ať už jde o rozsáhlé nasazení robotů, nebo o chytré využívání internetu ve výrobním závodě, Průmysl 4.0 přinese globálnímu výrobnímu průmyslu obrovské změny.

Rok 2015 byl pro Čínu prvním rokem koncepce Průmyslu 4.0. Čínská státní rada vydala 8. května 2015 strategický plán s názvem China Manufacturing 2025, jenž představuje formální implementaci čínského plánu pro Průmysl 4.0. Ministerstvo průmyslu a informačních technologií poté představilo 94 speciálních projektů inteligentní výroby, iniciovalo přes 30 pilotních ukázkových projektů inteligentní výroby a vydalo soubor zásad k propagaci a implementaci strategie China Manufacturing 2025.

Po nějakou dobu byla koncepci Průmyslu 4.0 a inteligentní výrobě věnována obrovská publicita a čínský výrobní průmysl byl podrobován intenzivní kampani. Po více než půlroce již stran Průmyslu 4.0 trošku vychladly hlavy – poté, co se do něj firmy začaly bezhlavě pouštět, včetně zkratek na cestě ke transformaci vedoucí k inteligentní výrobě. Ta si však žádá poněkud rozvážnější a technicky promyšlený přístup.

Transformace a modernizace

Vyspělé státy urychlují implementaci procesu reindustrializace, přičemž rozvíjející se státy zase urychlují proces industrializace. Čína musí čelit dvěma výzvám – jak ze strany pokročilých technologií u vyspělých zemí, tak od levné konkurence rozvíjejících se zemí, takže je mimořádně naléhavé urychlit transformaci průmyslu a modernizovat.

„Na rozdíl od vyspělých zemí vstupujících do sféry Průmyslu 4.0 na základech Průmyslu 3.0, Čína potřebuje nejen držet krok s Průmyslem 4.0, ale musí také dohnat zameškané lekce v oblasti Průmyslu 2.0 a Průmyslu 3.0,“ uvedl Li Keqiang, předseda Čínské státní rady.

Navzdory zářivým vyhlídkám je Průmysl 4.0 proces vyžadující dlouhodobou implementaci. V raných fázích nemusí být, i přes velké investice a věnované úsilí, patrné žádné výsledky. Při přechodu z Průmyslu 2.0 a Průmyslu 3.0 na Průmysl 4.0 budou vyvstávat obrovské výzvy.

Průmysl 4.0 potřebuje silnou hardwarovou podporu pro realizaci funkcí, jako je sběr a získávání dat, síťové připojení, výpočetní analýza, vizualizace a další, přičemž náklady na investice do hardwaru jsou poměrně vysoké.

K získávání více informací o účinnosti a zdraví strojů bude zapotřebí instalovat více senzorů. Po zřízení datového připojení budou ze strojů v reálném čase odcházet ohromné objemy dat, ačkoli rychlost přenosu dat a kvalita přenosu závisejí na kvalitě hardwaru. Také analýza, třídění a ukládání velkoobjemových dat vyžadují podporu vysoce výkonných počítačů a velkoobjemových datových úložišť. Mnoho závodů v současnosti nemá takový hardware nebo datové připojení a digitalizovaná analytická platforma bude vyžadovat další investice.

Bezpečnost a zabezpečení

Další výzvu představuje bezpečnost a zabezpečení. Průmyslová data často obsahují mnoho obchodních tajemství. Riziko úniku důvěrných informací se v případě přenosu dat a jejich analýzy zvyšuje. Výrobní závod může v oblasti analýzy průmyslových velkoobjemových dat spolupracovat s třetí, datově analytickou firmou, která má analytický algoritmus nebo software pro inteligentní zpracování dat oddělený od interního datového prostředí závodu. Zajištění zabezpečeného spojení mezi daty ve výrobním závodě a externí analytickou platformou se stává obtížným.

Průmysl 4.0 je nutné implementovat. Technici budoucnosti se nebudou soustředit pouze na jediný obor. Namísto toho budou muset obsáhnout multidisciplinární znalosti. V současnosti patří k výzvám při realizaci Průmyslu 4.0 nedostatek komplexně talentovaných pracovníků v průmyslových kruzích a absence lidských zdrojů.

Autor: Aileen Jinová, Control Engineering China

Zdroj: Control Engineering Česko