Články

QNAP IoT Containers – soukromý IoT cloud

QIoT Containers jsou doplňkem pro systém Container Station firmy QNAP. Container Station poskytuje systémově nenáročné virtualizační technologie jako například LXC a Docker®.

Firma QNAP uvádí také několik kontejnerů (Ponte, Node-RED, Kafka, Dashing, Freeboard, Redis, MongoDB, RabbitMQ, MariaDB a další), které lze použít k definování privátních IoT zásobníků. Takové prostředí vývojářům pomáhá rychle nakonfigurovat základní komponenty platformy IoT, jako například bránu (Ponte), systém pravidel (Node-RED), databázi, ovládací panel atd.

Soukromý cloud jako páteřní síť IoT

Při ukládání dat pro IoT je možné spoléhat na veřejné cloudové služby, avšak náklady na ukládání dat mohou být výrazné a pozornost je třeba věnovat také otázkám ochrany soukromí a zabezpečení. Jestliže se uchovávají hodnotná data mimo domovskou organizaci, může to přinášet také potenciální problémy s jejich správou a vlastnictvím. Vezmeme-li tyto implikace veřejných cloudových služeb v potaz, lze v určitých situacích dospět k závěru, že soukromý cloud nabízí spolehlivější a nákladově efektivnější řešení pro podporu architektury IoT. Zařízení NAS firmy QNAP poskytují vysokou kapacitu úložišť a nabízí různé protokoly i bezpečnostní funkce sloužící jako ideální platforma pro IoT:

 • NASy podporují řádově TB až PB úložné kapacity, což je dostatek prostoru pro ukládání značných množství dat pocházejících ze zařízení
 • vyznačují se důvěryhodným zabezpečením, k němuž patří plné šifrování a provázání služeb, ale také funkce ochrany dat (jako například RAID)
 • MQTT, HTTP, COAP, a AMQP jsou pro IoT defacto standardem a QIoT Containery poskytují podporu všem těmto protokolům
 • kontejnerový ekosystém podporuje charakteristiky potřebné pro systémy IoT založené na mikroslužbách, například: více kontejnerů Ponte poskytuje vysoce škálovatelnou bránu IoT
 • vedle využívání systému pravidel z QNAP NAS lze také přenášet data vytvořená na lokální IoT síti do veřejných cloudových služeb k analýze pro lepší využití prostředků cloud computingu

qiot-header-img

Využití kontejnerů k vybudování architektury mikroslužeb

Mikroslužby představují přístup k vývoji jediného rozsáhlejšího software propojením menších služeb sloužících danému účelu. Kontejnery se přirozeně nabízí k využití stejných charakteristik, jaké byly naznačeny výše, pro vzorce architektur založených na mikroslužbách tak, jak byly aplikovány na systémy IoT.  Mikroslužby nepotřebují přepisování celých aplikací – namísto toho můžete prostě přidat několik nových funkcí jako mikroslužby a integrovat je do svých stávajících aplikací. Každá mikroslužba se zabývá pouze jedinou věcí – udržováním malé a systémově nenáročné kódové databáze, což znamená menší složitost a snadnější údržbu. Většina mikroslužeb má jen několik závislostí, takže jsou snadno implementovatelné.

qiot-containers

Výhody QioT Containers:

 • rychlý vývoj aplikací pro IoT, na jejichž uvedení na trh je jen málo času
 • poskytují hybridní řešení cloudového prostředí pro aplikace IoT, takže přebírají to nejlepší z veřejných a privátních řešení
 • citlivá data a vládu nad kriticky nezbytnými zařízeními ponechávají ve vašich rukou
 • poskytují snadnější, pohodlný a vysoce konfigurovatelný IoT zásobník pro vývojáře
 • snižují náklady na případné nasazení veřejných cloudových IoT platforem
 • jsou dobrou volbou pro předprodukční vývoj a testování IoT aplikací

zdroj a více informací