Články

Anniversary Update také pro Windows 10 IoT Core

Nedávno uvedený a hojně diskutovaný velký update pro Windows 10 platí také pro IoT zařízení založené na tomto OS. Mezi hlavní novinky patří oficiální podpora nového hardware (Raspberry Pi 3 a Intel Joule), kompatibilita s Arduino Wiring, vestavěný Windows Store a podpora pro běh více aplikací současně.

Jestliže programujete v Arduino IDE, můžete nyní používat .INO soubory také k tvorbě aplikací pro Windows 10 IoT Core, které vzdáleně ovládají Arduino (Remote Wiring). Stačí v Arduino IDE doplnit správný Board Manager a zvolit Windows 10 IoT Core (více v dokumentaci).

Díky programu Windows Store OEM Preinstall mohou OEM partneři předinstalovat aplikace na IoT zařízení z Windows Store a také je přes Store automaticky aktualizovat. Headless aplikace je zapotřebí mírně upravit (postup najdete zde). Po instalaci Anniversary Update je možné provozovat současně několik aplikací v režimu “foreground” a přepínat je pomocí API PackageManager. Zároveň lze nastavit tlačítko nebo vstup pro příkaz “Domů”.

Na IoT zařízení se nyní také můžete připojit vzdáleně z počítače, mobilu nebo tabletu – tedy už není nutné, aby pro obsluhu měla zařízení připojený monitor. Komunikaci zajišťuje aplikace UWP a mimo obrazu se přenáší také vstupy (klávesnice, myš, atd.) a data ze senzorů. Můžete tak pohodlně ovládat aplikaci běžící na mikropočítači s Windows IoT Core.

Zdroj a více informací