ČlánkyPrůmysl 4.0

Real-time lokalizace jako základ domácností a továren budoucnosti

V prostředí digitalizované domácnosti a průmyslu blízké budoucnosti bude zapotřebí mimo sběru dat z pevně umístěných zařízení, sledovat také pohyb lidí, zboží či mobilních prostředků.

S omezenou přesností a dosahem tak lze činit již dnes, například s použitím technologie RFID, infrazávor nebo přístupových systémů. Tato řešení nám ovšem nepřináší příliš velkou interoperabilitu a už vůbec ne možnost predikce. Jak se zdá, vhodným kandidátem pro digitalizaci pohybu (RTLS, Real-Time Locating System) je technologie UWB (Ultra Wide Band, ultraširoké frekvenční pásmo).

store

UWB je radiová technologie, která umožňuje velmi přesné sledování objektů. Oproti RFID se liší nejen frekvencí (4-7 GHz), vyšší přenosovou rychlostí (řádově Mbps), vysokou odolností proti rušení, ale zejména delší čtecí vzdáleností (až desítky metrů) a přesností, která dosahuje desítek centimetrů.

Díky těmto vlastnostem je UWB ideální pro celoplošné pokrytí továren a domácností. Každý pohybující objekt, který bude osazen čipem, bude monitorován v reálném čase a centrální jednotka tak například může vyhodnocovat efektivitu, pomůže při orientaci nebo dokonce předpoví hrozící úraz.

UWB přívěšek firmy Zebra, www.zebra.com
UWB přívěšek firmy Zebra, www.zebra.com

RTLS systémy obecně umožňují správu tzv. virtuálních zón, tedy předem nakonfigurovaných oblastí, kde lze monitorovat pohyb uvnitř zón i mezi nimi. Lze tak dosáhnout větší efektivity pracovních procesů. Celkově tak můžeme získat přehled o chodu v továrně a to nejen co se týče lidských pracovníků, ale především manipulační techniky, autonomních dopravníků a zboží.

V digitální domácnosti nalezne technologie UWB uplatnění především v monitorování jejích obyvatel a od toho odvozeného řízení domu či bytu. V obsazených místnostech se bude topit na vyšší teplotu, systém bude vědět kdo se kde nachází a bude se tomu moci přizpůsobit atp. Hezkým příkladem je rozsvěcení a zhasínání osvětlení podle chůze člověka po domě.

Internet věcí ani Průmysl 4.0 se bez digitalizace pohybu neobejde. Sledování polohy lidí sice může hraničit se zásahem do soukromí, u neživých předmětů se však jedná o nekonfliktní a velice přínosný trend. Koneckonců – lidé a stroje se v blízké době budou muset naučit koexistovat.