Články

Internet věcí prakticky

Jelikož je teoretických informací o internetu věcí na síti spousta, dnes se podíváme na praktickou stránku IoT – tedy aktuální reálný postup, jak začít. Návod je určen především pro firmy a vývojáře (tzv. integrátory), tedy budoucí poskytovatele hotových řešení koncovým zákazníkům.

Volba sítě

Nejprve je třeba rozhodnout se, která technologie je pro váš projekt nejvhodnější. V České republice máme nyní na výběr mezi Sigfoxem (provozovatel T-mobile / SimpleCell) a LoRaWAN (České radiokomunikace). Provozovatel free.things.cz stále svou síť nespouští a Vodafone je s budováním NB-IoT teprve na začátku.

Ve stručnosti rekapitulujeme základní vlastnosti obou technologií:

Sigfox

LoRaWAN

Frekvence

868 MHz

proměnná

Dosah

30 – 50 km, 3 – 10 km (město)

15 km (předměstí), 2 – 5 km (město)

Přenosová rychlost

10 – 1.000 bps

300 – 50.000 bps

Data

144 zpráv za den, 0-12 bajtů

255 bajtů

Prozatím není spuštěn komerční provoz v těchto sítích, ale je možné se do nich zapojit v rámci pilotních projektů. Ostrý provoz by měl být spuštěn na začátku či v průběhu roku 2017.

Koupě zařízení

V rámci našeho seriálu IoT produkty vám přinášíme přehled modulů, které lze v IoT sítích použít. Tato embedded zařízení lze zakoupit u výrobců, případně jejich distributorů.

K dispozici je samozřejmě i celá řada hotových zařízení: monitorů teploty, odečítání vodoměrů, GPS trackerů atd. Tyto je možné pořídit především v zahraničí, nicméně i u nás se pomalu rozvíjí obchody s těmito produkty (např. www.alternetivo.cz, www.raycom.cz, www.solidustech.cz, …). S vývojem vlastního zařízení pro IoT vám pomohou například firmy: www.softlink.cz, www.develict.com, aj.

 

Uvedení do provozu

Sigfox
Požádejte o testovací konektivitu zde. První kroky v backendu (https://backend.sigfox.com) jsou potom podrobně popsány v tomto PDF dokumentu. Pro testování a prototypování dostanete přístup zdarma.

Budete potřebovat ID zařízení (jednoznačný identifikátor zařízení v síti Sigfox, který se nikdy nemění) a PAC – Portability Access Code (kód, kterým prokazujete při aktivaci zařízení nebo převodu zařízení na jiného vlastníka svoje vlastnická práva k zařízení).

LoRaWAN
Na stránkách www.cra.cz/iot požádejte o testovací připojení. V žádosti odešlete také DevEUI (jednoznačný identifikátor zařízení), které vám zaregistrují do systému a následně vygenerují šifrovací klíče. V současné chvíli je možné bezplatně (pro účely testů) připojit maximálně 5 zařízení.

Zpracování dat

Sigfox
Všechny zprávy jsou podepsány privátním klíčem a hashovány a dále putují do backendu SIGFOX ve Francii. Zde jsou data přístupná buď přes webové rozhraní, REST API (GET a POST) s JSON payloadem, případně skrze callbacky. Základní dokumentace k API je na potom na adrese makers.sigfox.com.

LoRaWAN
Pořízená data se odesílají do REST API rozhraní (šifrované AES128 klíči). Je zapotřebí zprovoznit vlastní server (PC nebo mikrokontrolerem), na který budou data prostřednictvím HTTP POST zasílána. Popis API rozhraní je na vyžádání u ČRa.

Ceny

Sigfox
Záleží na počtu zpráv a množstevní slevě, ale cena je od jednotek po desítky korun měsíčně.

LoRaWAN
Cena závisí mimo jiné na počtu zpráv, množstevní slevě, délce úvazku atd. Měla by se pohybovat v rozmezí 10 – 30 Kč měsíčně za připojené zařízení.

– redakce –

Zdroje

https://www.simplecell.eu/faq/
https://www.cra.cz/iot