PR články

DAVOS MATRIX – Vaše prodloužené oči

Už jste si někdy řekli, že je velmi obtížné a drahé hlídat vzdálené lokality a sledovat události, které se tam dějí? Potřebujete znát podmínky nebo chránit majetek v místech, kam se snadno a rychle nedostanete? Potom je DAVOS MATRIX přímo pro Vás.

Jedná se o snadno dostupné, levné a uživatelsky pohodlné řešení nabízející inteligentní monitorování lokalit, objektů a lidí pomocí bezdrátových senzorů, které jsou připojeny do sítě Internetu věcí (IoT). V případě krizové situace nebo důležité události jste okamžitě alarmováni na Vašem mobilním telefonu, takže můžete rychle reagovat.

Kde lze DAVOS MATRIX využít?

DAVOS MATRIX je možné použít pro střežení stavebních strojů a zařízení, pro hlídání vytěženého dřeva, pro sledování průchodů na perimetru, dále při monitorování výšky vodních hladin a při ochraně pracovníků pohybujících se v nebezpečném prostředí. Sledovat lze i světelné zdroje a agregáty uvnitř budov. Vedle výše uvedených příkladů existuje celá řada dalších aplikací.

Jak DAVOS MATRIX funguje?

Na kontrolní místa osadíte malá bezdrátová čidla, která jsou napájena z interní baterie s dlouhou životností. Tato čidla předávají data o událostech službě DAVOS MATRIX, která je vyhodnocuje a v případě alarmové hodnoty ihned volá na Váš mobilní telefon. Po zvednutí hovoru Vám automatická služba přečte důležitá data o daném alarmu. Pro hlášení je možné zvolit i formu SMS zprávy nebo notifikační email.

Řešení navíc poskytuje přehledné webové rozhraní s výpisem stavů a akcí jednotlivých čidel včetně jejich nastavení a historie. DAVOS MATRIX se může napojit i na Vaše stávající aplikace a předávat Vám tak užitečná data, která následně využijete v dalším zpracování.

Výhody DAVOS MATRIX

DAVOS MATRIX je služba, která prodlouží Vaše oči do vzdálených míst, kam normálně nedohlédnete. Průběžná hlášení a alarmy v případě nenadálé situace pomáhají chránit Váš čas i majetek. DAVOS MATRIX navíc nabízí nejlepší celkové pokrytí, protože je nezávislý na typu IoT sítě. Z toho plyne i možnost volby toho nejvhodnějšího čidla pro danou konkrétní aplikaci. Řešení těží z více než dvacetileté zkušenosti na poli telekomunikací, kdy je schopno zpracovávat miliony zpráv a událostí přicházejících z čidel v reálném čase. Pro uživatele je to ale snadno dostupná a funkční služba, která mu přinese klidnější spaní.

Více informací na www.cti.cz