Trendy v IIoT IV – webinář TMI, 22. 2. 2017

Úvodní vstup zajistil šéfredaktor časopisu Control Engineering Česko. „Průmysl 4.0 musí být cesta, nikoliv cíl“ uvedl svůj výstup Lukáš Smelík, který provedl i mírnou rekapitulaci předchozích edicí a klíčové výhody využití průmyslového internetu věcí napříč průmyslovými podniky.

Konkrétní využití internetu věcí pak přinesly přednášky společností Beckhoff a Adavatech, které se svorně hlásí k firmám, jejichž řešení jsou již připravena na IoT a Průmysl 4.0. Na příkladech tak mohli poukázat na konkrétní realizace umožňující dosáhnout zmíněné výhody konceptu.

Zdroj