TechSummit & Gadget Expo Bratislava 2017

Medzinárodný summit zameraný na inovácie a technologické zmeny v ekonomike sa bude konať 10. až 11. mája 2017 v hoteli Crown Plaza v Bratislave.

TechSummit & Gadget Expo Bratislava 2017 prezentuje, ako sa inovácie v rôznych oblastiach ekonomiky stávajú významným faktorom pre hospodársky rast krajiny. Návštevníci konferencie majú možnosť spoznať špičkových slovenských inovátorov a inšpiratívne svetové trendy. Dôležitým momentom podujatia je tiež spájanie zástupcov súkromnej sféry a predstaviteľov verejnej správy s lokálnymi i zahraničnými lídrami a expertmi aj s využitím B2B matching. Podujatie sa koná v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

Svetový formát konferencie

Účasť na druhom ročníku konferencie, ktorú organizuje spoločnosť Future Proof s.r.o., potvrdilo 120 rečníkov z 10 krajín sveta. Organizátor zvolil svetový formát podujatia, ktorý umožňuje aktívne zapájať všetkých účastníkov. „Konferenciu sme poňali, ako obchodnú a vývojovú platformu, ktorá spája účastníkov, prednášajúcich a partnerov a umožňuje vytvárať vzájomné synergie,“ hovorí Davy Čajko, zakladateľ, organizátor a odborný garant podujatia.

Podujatie zastrešuje viaceré subkonferencie, zamerané na vybrané oblasti, ktorých ďalší rozvoj úzko súvisí s potrebou prechodu na digitálnu ekonomiku. Napríklad špičkoví odborníci z Veľkej Británie prinesú počas Biomed Healtec prierez dramatických zmien v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Výrobné a logistické spoločnosti získajú odpoveď na otázku, ako im Industry 4.0 pomôže s efektívnym nastavením procesov. Otázke ako udržať krok s inováciami, sa detailne budú venovať odborníci v oblasti Internet of Things, nakoľko práve internet vecí, sociálne média a nositeľné zariadenia sú príkladmi nových technológií, ktoré dávajú trh výrazne do pohybu. S narastajúcim počtom online útokov naberá čoraz viac na význame aj problematika kybernetickej ochrany. V tomto kontexte TechSummit zvolil za kľúčovú tému eventu aktuálne celosvetovú TOP tému v oblasti podnikania, politiky a vlády – CYBERSECURITY.

V rámci konferencie V4 regional Cyber Security sa bude tiež diskutovať na tému: inovácie verzus legislatívne zmeny v kybernetickej bezpečnosti. Zástupcov mestských samospráv môžu na summite osloviť koncepcie Smart Cities, ktoré predstavujú víziu miest a regiónov budúcnosti. Okrem toho bude súčasťou dvojdňového podujatia Startup Stage, ktorá podnikateľom, a nielen im, prinesie odpovede ma otázku „Chcem rásť, chcem expandovať – Čo ďalej?“, ale aj menšie podujatia, ako sú okrúhle stoly, či diskusné panely.

Bratislava centrom inovácií

Bratislava, ako miesto pre konanie medzinárodnej konferencie TechSummit & Gadget Expo Bratislava 2017, nebola vybraná náhodou. „Našou ambíciou je stať sa vedúcim podujatím v oblasti prezentácie zapájania inovácií do ekonomiky v regióne krajín Vyšehradskej štvorky. Geografická poloha Bratislavy, miestny inovačný potenciál a rastúci trh spoločností, ktoré sa tejto téme venujú, podporil naše rozhodnutie uskutočniť toto podujatie v hlavnom meste Slovenskej republiky,“ vysvetľuje Davy Čajko.

Kompletný program a registráciu na TechSummit & Gadget Expo Bratislava 2017 nájdete na http://techsummit.sk/2017/

Video pozvánka na TechSummit & Gadget Expo Bratislava 2017:

Ďalšie informácie získate:

Mgr.Viera Štefinová
Smart City HUB
Obchodná 3
811 06 Bratislava

+421 948 045 540
office@techsummit.sk