Tiskové zprávy

Sigfox a IQRF – partneři nejen v logistice

Představte si celosvětovou síť pro přenos malých dat sloužící například k získání základních informací o vaší dodávce. Vidíte, kde se nachází a v jakém základním stavu je. Po příjezdu do cíle sesbíráte podrobná data z jednotlivých částí dodávky a dle potřeby s těmito částmi komunikujete. Bezdrátové technologie Sigfox a IQRF jsou těmi, které se pro tento případ užití výborně hodí.

Dálkovou dopravou můžete přepravovat komponenty, které jsou citlivé na výkyvy teploty, vlhkosti či na vliv dalších jevů. Hodnoty měříte v průběhu cesty a informace o pohybu vaší zásilky předáváte přes Sigfox do centrály. Nemusíte řešit problémy s roamingem, Sigfox je jedna síť. Po příjezdu do cíle se připojíte na síť IQRF a z jednotlivých částí zásilky posbíráte podrobné informace o stavu dodávky. Snadno tak zjistíte, která část je v pořádku a u které byly například překročeny doporučené maximální/minimální hodnoty prostředí. Můžete na jednotlivých částech dodávky signalizovat potřebné informace a pomoci tak s následnou logistikou.

Propojit obě technologie není problematické. Společnost RCD Radiokomunikace předvedla své řešení spočívající v propojení IoT technologií – IQRF a SIGFOX – na veletrhu Amper 2017. Modul IOT 301 / IQRF je součástí modulárního systému IOT, což je univerzální HW platforma pro zařízení internetu věcí.

Dálková doprava není jediným případem, kde by bylo propojení obou technologií funkční a žádoucí. Dalšími případy užití mohou být například automatizované provozy, ve kterých jsou měřeny senzorické hodnoty a v případě překročení doporučených hodnot odesláno hlášení mimo budovu do centrály.

Díky síti IQRF je pokrytí signálem spolehlivé a ani prostředí nepřející bezdrátovému signálu nezabrání sběru dat z jednotlivých zařízení. Může jí o teploměry, vlhkoměry, senzory osvětlení, plynů nebo chemických látek či jiných veličin. V drtivé většině času – pokud měřené veličiny nevybočují z předpokládaných mezí – není nutné tyto informace posílat mimo budovu dál do světa. Hodnoty se mohou pro další zpracování a analýzy ukládat na lokálním serveru. Pokud ale nastane situace vybočující z povolených hodnot (např. zvýšení teploty v některé z místností nad očekávanou hranici, informace z čidla CO o nebezpečné úrovni oxidu uhelnatého, neplánovaném osvětlení místnosti apod.), pak je možno tuto alarmující informaci dostat přes síť Sigfox do Internetu.

Síť Sigfox také může zajišťovat záložní připojení do Internetu v případě výpadku hlavní linky zajišťující obousměrný vysokorychlostní provoz.

Zdroj