Co přinesl Czech IoT Summit 2017?

V úterý 23. května se v Národní technické knihovně konal již druhý ročník Czech IoT Summit 2017 pořádaný Českými Radiokomunikacemi (ČRa). Martin Gebauer, generální ředitel, představil hlavní záměr ČRa, kterým je především poskytování konektivity pro senzory a cloudového řešení, které je nezávislé na typu zdrojů dat a pro jehož využití nebude nutnou podmínkou připojení čidel do LoRa sítě. Kromě prezentace vize ČRa a její LoRa sítě byla letošní konference zaměřena především na ukázky příkladů praktického použití technologií pro Internet věcí.

Credit: Martina Houdek

Pilotní IoT projekty a energetický management

Své pilotní projekty zde představila cela řada firem a partnerů ČRa. Výčet všech by byl dlouhý, pojďme si proto ukázat alespoň několik nejzajímavějších projektů, které už mají první vyhodnotitelné výsledky. Jedním z všeobecně nejznámějších byl projekt EPC, který ve spolupráci s městem Písek realizovala firma ENSA v rámci rekonstrukce základních škol. Díky lepšímu energetickému managementu budov škol, kdy je umožněno jak řízení a regulace kotelen a výměníkových zařízení až po tepelné hlavice u topení, bylo dosaženo úspory za energie ve výši cca 2,5 mil. korun ročně. Řešení umožňuje také různé možnosti zobrazování nasbíraných dat k dalšímu využití včetně správy faktur, přičemž návratnost celé investice by měla být do deseti let. Otázkou ale zůstává, zda skutečně bude této úspory za deset let dosaženo a zda budou i ostatní města ochotna a schopna investovat peníze do podobných projektů, které by již nebyly finančně podporovány tak, jako byl tento pilotní projekt v Písku.

Energetickému managementu byl na konferenci věnován značný prostor a většina zajímavých aplikací byla právě z této oblasti. Za všechny uveďme ještě firmu E-ON, která prezentovala svůj pilotní projekt, v rámci kterého má v lokalitě Zlín – Malenovice nainstalováno 11 ks elektroměrů komunikujících pomocí sítě LoRa. Některé LoRa senzory jsou umístěné v obchodním centru a některé se testují i v těžkých provozech v továrně. V plánu je v budoucnu tyto elektroměry pro lokální distribuci využít na 5 tisících místech, z toho 500 ks by mohlo být osazeno již příští rok. Výsledky testování zatím vypadají dobře, ale očekávaná je samozřejmě nižší spolehlivost přenosu zpráv u LoRa senzorů, které jsou umístěné přímo v továrně.

Credit: Martina Houdek

První pokusy o komerční nasazení LoRa senzorů možná již na podzim

Firma Softlink se také především zaměřuje na energetický management a realizaci měření různých veličin pomoci IoT technologií, ale navíc nyní připravuje řešení (označené jako VI-LO) založené na LoRa senzorech, které má sloužit pro zabezpečení a monitoring různých vstupů, oken, dveří apod. Výhodou by měla být jednoduchá instalace bezdrátového čidla bez nutnosti připojování k PCO (Pult centrální ochrany). Nejzajímavější je ale na celé věci fakt, že by tyto senzory měly být komerčně dostupné již na začátku letošního podzimu. ČRa slibuje pokrytí sítí LoRa 70% obyvatelstva do konce roku a pokud svůj slib dodrží, nemusel by na podzim být problém s připojením takového senzoru do sítě. Zda si ho však budeme moci skutečně koupit je zatím nejisté, protože HW výrobci dodávají spíše prototypy na zakázku a s dodávkou většího počtu senzorů, ať už pro sítě LoRa nebo Sigfox, mají problém. Nechme se tedy překvapit, zda se Softlinku do podzimu podaří tento problém vyřešit a zda o instalaci jejich senzorů bude ze strany zákazníků zájem.

IoT a průmysl 4.0

Hodně se mluvilo také o propojení IoT s průmyslem 4.0. Velmi zajímavý projekt v této oblasti přestavila firma BDO IT. V rámci modernizace papírny v jejím areálu o rozloze 6 ha nainstalovala komplexní řešení s využitím nejrůznějších technologií od Bluetooth přes Wi-fi, optická pojítka, GSM a také s využitím LoRa senzorů připojených do sítě ČRa. LoRa senzory byly využity v místech, kde by bylo neefektivní využití kabelového připojení. Díky tomuto řešení je možné například včas naplánovat zásah v kotelně, aby nedošlo k poruše a následnému výpadku papírenského stroje. Značné úspory bylo dosaženo také lepším energetickým managementem. Investice do tohoto projektu byla 700 tis. korun a její návratnost byla 3 měsíce. Na tomto případu je velmi dobře vidět výhoda využití predikce a správného využití nasbíraných a analyzovaných dat. Také je zde vidět, že využití LoRa technologie bylo jen jednou ze součástí uceleného řešení ušitého na míru přímo konkrétnímu zákazníkovi, a zároveň se ukazuje to, že se rozhodně nejednalo o využití velkého počtu LoRa čidel pro jednoho zákazníka tak, jak by si určitě ČRa a další operátoři IoT sítí do budoucna představovali.

Credit: Martina Houdek

Analýza IoT dat

Analýza dat byla dalším tématem konference, kdy firma Energocentrum ukázala, co vše je možné zjistit analýzou jednoho obrázku (grafu), který obsahuje data pouze z jednoho čidla. A také bylo názorně předvedeno, že velmi záleží především na způsobu, jakým jsou tato data zobrazena, aby se dala vůbec vyhodnotit a udělat z nich konkrétní závěry. Jednou z ukázek, na které bylo toto vysvětleno, bylo sledování kvality vzduchu v posluchárně. Na základě vhodného grafu, vytvořeného z naměřených údajů v průběhu celého semestru, se dalo nejen vyčíst to, jak a kdy regulovat správně teplotu a vzduchotechniku v posluchárně podle přítomnosti studentů, ale třeba i to, jak s blížícím se koncem semestru ubývá na přednáškách studentů. Zajímavostí na konferenci pak bylo vypuštění a online sledování stratosférického balónu od firmy GOSPACE, který se díky přítomnosti LoRa čidla na palubě spojil v průběhu svého letu se 118 gateway v síti LoRa od ČRa.

Bezpečnost IoT chyběla

V rámci avizované panelové diskuze se měla řešit bezpečnost IoT. Toto téma je poslední dobou velmi populární a hodně se řeší, ale z diskuze jsme se kromě drobné zmínky o GDPR (ochrana osobních údajů) bohužel o bezpečnosti IoT nic nedozvěděli, což bylo tak trochu zklamáním.

Na masové komerční nasazení IoT technologií si ještě počkáme

Konference Czech IoT Summit 2017 znamenala posun od loňských diskuzí nad vizí o IoT a nad technickým řešením, k reálným ukázkám pilotních projektů a konceptů. Na skutečně masové komerční nasazení si ale určitě ještě nějaký ten čas počkáme. Důvodem v tuto chvíli je spíše než technické řešení jako takové skutečnost, že zatím prakticky všem prezentovaným ukázkám projektů chyběl zákazník, který by byl ochotný celé řešení zaplatit, pokud by se nejednalo o pilotní projekt. Většina řešení byla zaměřena na segment B2B a na možné úspory díky IoT technologiím. Snad jedině kromě predikce poruch však uváděné příklady neukazovaly žádné další možnosti, jak by firmy (například díky investici právě do LoRa technologie) mohly dosáhnout většího zisku, což by mohlo být tím skutečným motorem dalšího rychlého rozvoje Internetu věcí.

Autor: Dana Knoppová, iot.portal.cz