Smart CityTiskové zprávy

Studenti pražské průmyslovky se zapojili do měření kvality ovzduší

Studenti pražské Smíchovské střední průmyslové školy stráví celých 21 % vyučovacích hodin v prostředí, jehož koncentrace oxidu uhličitého ve vzduchu není v souladu s vyhláškou ministerstva pro místní rozvoj o technických požadavcích na stavby. Ukázaly to výsledky pilotního projektu Smart City „Životní prostředí – Zdravá škola“ v oblasti měření kvality ovzduší, za nímž stojí O2 s několika dalšími partnery.

Jedním z hlavních indikátorů výměny vzduchu je koncentrace oxidu uhličitého ve vzduchu. O dostačující výměně vzduchu mluvíme v případě, že koncentrace CO2 v místnosti nepřesahuje 1 000 ppm, tedy když vzduch v místnosti obsahuje méně než 1 000 molekul CO2 z celkového počtu jednoho milionu částic všech látek obsažených ve vzduchu. Koncentrace nad 1 200 ppm se projevuje únavou, ztrátou soustředění, delší pobyt v místnosti s koncentrací nad 1 500 ppm pak způsobuje otupělost a bolest hlavy.

Měření ve smíchovské střední škole ukázalo, že v období od února do dubna žáci strávili až 148 hodin ve školním prostředí se zvýšenou koncentrací CO2 1 200 ppm, a dokonce až 91 hodin výuky v prostředí s nadlimitní koncentrací CO2 1 500 ppm.

Přitom uživatelé zařízení pro výchovu a vzdělávání jsou povinni zajistit, aby vnitřní prostředí pobytových místností v těchto stavbách odpovídalo hygienickým limitům chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů, upravených prováděcími právními předpisy,“ uvádí Bohumil Kotlík ze Státního zdravotního ústavu a dodává, že podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj nesmí být v pobytových místnostech překročena hodnota 1 500 ppm CO2.

Koncentrace oxidu uhličitého ve vzduchu ale není jediným problémem při výuce. Studenty trápila také vysoká teplota v učebnách. Devět z deseti hodin ve škole museli trávit ve třídách, kde bylo nad 24° C. 22 % času byla v učebnách teplota dokonce vyšší než 26° C a 4 % času přesahovala až nad 28° C.

U jedné místnosti dosahovala průměrná maximální hodnota rozpětí 28 až 29,5 °C, a to měření probíhala v zimních a jarních měsících,“ konstatuje Petr Hájek z O2.

Třetím zkoumaným parametrem ve třídách smíchovské průmyslovky byla vlhkost vzduchu. Relativní vlhkost by podle vyhlášky neměla klesnout pod hranici 30 %, studenti školy ale museli dýchat suchý vzduch nesplňující tento parametr tři čtvrtiny času (73 %). 12 % času se dokonce učili ve třídách s relativní vlhkostí pod 20 %.

Obvyklou radou v těchto případech bývá pravidelné monitorování situace a povinné větrání minimálně o přestávkách. Vzhledem k tomu, v jak rušné lokalitě se nacházíme, nám však větrání příliš nepomůže. Měření totiž ukázala, že ve dvoře může být vzduch stejně znečištěný jako na rušné ulici a hladina hluku při otevřených oknech přesahuje hygienické limity,“ říká ředitel SSPŠ Radko Sáblík.

Kromě pokračujícího měření a jeho pravidelného vyhodnocování může Smíchovská střední průmyslová škola i další podobné školy připravit rychlá řešení ve formě úpravy rozvrhů nejvíce postižených tříd nebo pravidelného větrání o přestávkách.

Jak probíhala měření

Smíchovská střední průmyslová škola (SSPŠ) byla díky své struktuře a umístění zvolena jako ideální pro testování v náročných podmínkách městské zástavby a hustého silničního provozu. „V deseti třídách byly instalovány senzory, které trvale měřily úrovně znečištění vnitřního ovzduší prostřednictvím hodnot koncentrace oxidu uhličitého (CO2) ve vzduchu, hodnoty relativní vlhkosti vzduchu a teploty a tyto údaje přenášely 24 hodin denně do interního systému O2,“ popisuje Petr Hájek, odborník z O2. Současně byly ve škole umístěny dva senzory pro měření úrovně znečištění vnějšího ovzduší prostřednictvím prachových částic a na několika místech před okny školy byla měřena také hladina hluku.

Do měření se zapojili i někteří naši studenti, kteří zaznamenávali konkrétní údaje o událostech ve třídě, například čas otevírání oken nebo počet žáků,“ říká ředitel školy Radko Sáblík a dodává: „Protože jsme technicky zaměřená škola, využijeme výsledky měření také v rámci odborné výuky.

Měření probíhala od 1. 2. do 24. 4. 2017, jednalo se o první dlouhodobé měření realizované v prostorách vzdělávací instituce.

Partneři projektu

PROTRONIX – poskytl prostorová čidla ke sledování kvality vzduchu v interiéru. Čidlo měří koncentraci oxidu uhličitého (CO2) v rozsahu do 5 000 ppm, teplotu a relativní vlhkost vzduchu.

CAMEA – nainstalovala dvě zařízení na budovu školy ve směru do ulice a do dvora pro plně automatické informativní monitorování znečištění vnějšího ovzduší, čidla měří prachové částice a koncentraci oxidu uhelnatého (CO) v ovzduší, vedle základních veličin, kterými jsou teplota, vlhkost a tlak vzduchu.

IQRF Alliance – propojila jednotlivé průmyslové partnery i akademické instituce využívající komunikační platformu IQRF. Firmy O2, Protronix a MICRORISC jsou členy IQRF Alliance.

MICRORISC – poskytla transceivery IQRF vytvářející přenosovou soustavu, která zajišťuje bezdrátový přenos senzorických dat.

Ochrana životního prostředí – provádí akreditovaná měření a v rámci pilotního projektu poskytla senzor hluku, který kontinuálně měřil a zaznamenával ekvivalentní hladinu akustického tlaku na různých místech před okny školy.

Zdroj