Meshové sítě, IQRF a IoT

Katedra informačních technologií PEF ČZU v Praze uspořádala v ZS 2016/2017 samostatný cyklus odborných přednášek na aktuální témata z oblasti Informačních a komunikačních technologií – tentokrát na téma meshové sítě, IQRF a IoT.