Články

Bluetooth umí Mesh

Bluetooth SIG v červenci oznámila, že specifikaci protokolu rozšířila o spojení typu Mesh. To je důležité pro řadu IoT a M2M aplikací.

Síťové propojení typu Mesh se využívá pro komunikaci M2M jednoduchých autonomních zařízení, například svítídel a také v oblasti automatizace budov a senzorových sítí, kde poskytuje potřebnou spolehlivost a zvyšuje dosah sítí. Na tento trh členové skupiny Bluetooth SIG právě nyní míří. Bluetooth tímto krokem dohání konkurenci, protože Mesh networking využívá například ZigBee skoro od svého začátku (standard byl vydán v roce 2006), Thread od založení v roce 2014 a na Mesh síťování je postavena také platforma IQRF.

Kromě běžně udávaných výhod v podobě dosahu a bezpečnosti Bluetooth sází zejména na kartu interoperability zařízení různých výrobců. Na tomto poli je Bluetooth opravdu vzorovým standardem, málokterá zařízení spolu komunikují tak dobře, jako právě Bluetooth. Tomu pomáhá i to, že Bluetooth kromě samotné fyzické vrstvy standardizuje také aplikační vrstvu. Když se i té výrobci zařízení drží, obvykle vše funguje dobře. Pro BT Mesh je základem Bluetooth Low Energy (BLE) a specifikace jádra 4.0 a vyšší. To znamená, že Mesh nebude patřit jen nejnovější specifikaci Bluetooth 5, která byla oficiálně schválena na přelomu roku 2016/17, ale také ke specifikaci 4, která již obsahuje Low Energy standard pro senzorové sítě.

Topologie Mesh sítí umožňuje přenos informací více cestami. Zjednodušeně řečeno, každé zařízení Mesh sítě je kromě své funkce zároveň routerem, který může přenášet informace od ostatních zařízení. To zvyšuje spolehlivost sítě a její dosah. Zatímco standardní BT vysílání dosáhne řádově deseti metrů, Bluetooth Low Energy desítek metrů, s pomocí síťového propojení Mesh se reálný dosah pohybuje ve stovkách metrů, pokud jsou pokryty zařízeními, schopnými předávat informace.

Více na bluetooth.com/mesh

Autor: Robert Peška, zdroj