Smart CityTiskové zprávy

Konference CityCON 2017

Technologické centrum Písek s.r.o., jeden ze zakládajících členů národní platformy Czech Smart City Cluster a člen iniciativy Smart region Jižní Čechy, pořádá ve středu 20. září 2017 druhý ročník odborné konference věnované problematice Smart City a Smart Region.

Navazujeme na velmi úspěšný první ročník, který se konal loni v Písku pod záštitou místostarosty a za účasti více než stovky účastníků. Letos se konference přestěhovala do Českých Budějovic a záštitu nad ní převzal první náměstek hejtmanky Jihočeského kraje JUDr. Josef Knot. Konference je určena především představitelům státní správy a samosprávy, dodavatelům technologií, zástupcům univerzit, dalších vzdělávacích, výzkumných a vývojových institucí a odborné veřejnosti.

Protože chceme, aby konference byla pro účastníky zajímavá a atraktivní, snažíme se nalézt různorodá témata, zajímavé partnery a příklady z praxe. Pro zvýšení interaktivity s publikem bude odpolední část probíhat formou moderovaných panelových diskuzí na daná témata. Moderovat bude redaktorka ČT Petra Krmelová, mezi partnery se představí mj. Mastercard, ČSOB, Neogenia, ŠKODA AUTO DigiLab a diskutovat budou např. Mgr. Kubeš z MMR, Ing. Kalaš z MŽP, zástupci municipalit a další odborníci. Publikum se bude moci zapojit díky mobilní konferenční aplikaci.

Konference má své vlastní webové stránky – citycon.cz, kde v archivu naleznete i informace o loňském ročníku. Mediálním partnerem je časopis Pro města a obce.

Registrujte se zde a nepropásněte Early Bird slevu (do 31.8.).

Zdroj