Praktické tipy a zkušenosti z realizací SMART HOME projektů

Když se začne mluvit o chytrých domech a prostorech, určitě každého z nás, jako potenciálního uživatele Smart Home, napadnou (mimo jiné) následující tři stěžejní otázky:

 • co mi to přinese?
 • kolik ušetřím?
 • co se stane, když dojde k výpadku elektřiny?

Pokud na ně dostaneme fundované odpovědi a rozhodneme se pro realizaci, následuje ještě jeden bod:

 • jak na to?

Na konferenci Smart home v perspektivách IoT byl právě velký prostor věnován předávání zkušeností z již uskutečněných projektů, které zde prezentovali členové Asociace Chytrého bydlení. Účastníci konference tak získali odpovědi na všechny čtyři otázky a mnohé další. Pojďme se na ně také postupně podívat:

Pokud si zakoupíme jednoduché zařízení, které si sami nainstalujeme doma, pravděpodobně nám na otázku „Jak na to?“ odpoví přiložený návod nebo krátké instruktážní video.

Následující příklady už tak jednoduché určitě nejsou. Představme si například instalaci chytrého systému ve velkých kancelářských budovách, kde lze pomocí vhodně rozmístěných senzorů sledovat a regulovat jak parametry vnitřního prostředí (teplota, vlhkost, množství CO2 apod.) tak i umožnit zaměstnancům, aby se mohli pomocí chytré aplikace v mobilním telefonu snadno navigovat ke kolegovi nebo najít nejbližší volnou zasedací místnost. V rozsáhlých kancelářských budovách, kde zaměstnanci nemívají své stálé místo a mohou proto pracovat v podstatě kdekoli, to dává smysl. Můžeme také jednoduše upozornit zaměstnance na konkrétní nebezpečí na konkrétním místě, nebo pomocí tohoto systému rychle a efektivně reportovat závady v budově, jako je například rozbitý automat na kávu. Dalším příkladem je hotel, kde je potřeba vytvořit chytré pokoje z těch stávajících pomocí různých senzorů a ovládacích prvků. Zvýšíme tím komfort hostů a jejich zájem ubytovat se právě v takovém pokoji, navíc se nám investice vrátí v podobě úspor za energie. Anebo si můžeme představit stavbu chytrého rodinného domu.

Všechny tyto aplikace mívají jedno společné a to je komplexnost a specifičnost řešení, na jehož implementaci už nestačí jednoduchý návod na jednu stranu A4 a je proto potřeba realizovat je pomocí projektového řízení.

Obecné rady

Na konferenci zazněly základní rady, na co si v těchto případech dát obecně největší pozor. V první řadě je třeba mít jasnou koncepci včetně jednotlivých částí a jejich sladění. Na přípravu projektu a jeho plánování je nutné vyhradit si dostatečný čas. Dále je potřeba mít zkušeného projektového manažera, který rozumí věci i po technické stránce a který zastřeší komunikaci mezi všemi dodavateli. Tento bod byl na konferenci zdůrazněn, protože se na něj často zapomíná a jelikož sladění jednotlivých dodávek v průběhu realizace může zabrat poměrně dost času kvůli komunikaci s jednotlivými dodavateli. Projektový manažer tak dokáže ušetřit mnoho starostí a problémů vyplývajících ze špatné koordinace prací. V neposlední řadě byl kladen důraz na kvalitní výrobky.

Plánovaní po etapách

Často se také stává, že se zákazník rozhodne jen pro některé typy chytrých instalací s tím, že se v dalších etapách chytrý dům nebo prostor rozšiřuje o další prvky. V tomto případě je velmi vhodné uvažovat předem nad integrací a kompatibilitou s dalšími technologiemi, byť se v aktuálním projektu instalovat nebudou. I drobné úpravy by do budoucna mohly přinést značné a zbytečné náklady navíc, čemuž se dá tímto způsobem snadno předejít. Je proto vhodné myslet předem například na to, jak přidat k dálkovému ovládání světel možnost stmívání nebo změnu chromatičnosti – pro budoucí doplnění o nové funkce může posloužit například sádrokartonový podhled. Předem se lze zamyslet nad doplněním dalších spotřebičů a zařízení aneb (jak všichni známe): v obývacím pokoji je vždy málo elektrických zásuvek popř. jsou nevhodně rozmístěné. Můžeme zapřemýšlet i nad tím, jaké bychom v budoucnu přidali bezpečnostní, HVAC a další podobné systémy.

Na co se zapomíná

Od zkušených lidí v oboru, kteří již realizovali mnoho Smart Home projektů, jsme na konferenci obdrželi body, na které se nejčastěji zapomíná:

 • naplánování světelné techniky – jaké a kde bude osvětlení (často se řeší až těsně před dokončením stavby, což je špatně)
 • rozmístění transformátorů pro LED zdroje a regulace jejich jasu
 • instalace lokální datové sítě a její vhodné naplánování (Smart Home se bez drátů zatím ještě úplně neobejde)
 • velký rozvaděč s dostatečnou kapacitou pro přidávání dalších prvků („ať pořídíte sebevětší rozvodnou skříňku, nakonec je vždy malá“)
 • obývací pokoj – malý počet a/nebo nevhodně rozmístěných elektrických zásuvek
 • střecha a umístění meteostanice (k čemu je chytré vytápění, rekuperace, stínění, když nevíme, jaké je venku skutečné počasí v daném místě a nedovedeme to nijak předpovědět?)
 • vjezdová brána – napojení na dům, vstupní bezpečnostní a bezklíčové systémy, chytré popelnice apod.
 • odvětrávání technických místností (využití tepla)
 • místnost pro bazénovou technologii
 • začít s projektovou přípravou pro Smart Home nejpozději ve fázi hrubé stavby

Nesmíme ovšem zapomínat na to, proč takové projekty vůbec realizovat. Na konferenci Smart Home & perspektivy IoT panovala shoda, že Internet věcí pro chytré budovy přinese především větší komfort uživatelům. Co se týče úspor, zde záleží na konkrétním projektu a jeho cílech – v tom se účastníci konference úplně neshodli.

A otázka výpadku elektřiny? Jistě, můžeme mít záložní baterie a záložní generátor jako řešení, na druhou stranu – kolik z nás má doma záložní zdroj energie na mrazničku? Tak jak zaznělo na konferenci, Internet věcí a Smart Home bude spíše doménou mladších ročníků, kteří se na technologie i bezpečnost dívají poněkud odlišněji než dnešní generace lidí starších třiceti let.

Tímto jsme si odpověděli na otázky z úvodu článku. Ze zkušeností mnoha projektů tedy vyplývá, že nejdůležitějším kritériem dílčí otázky „Jak na to?“ je mít dostatek času na přípravu celé koncepce chytrého obydlí a následně ji umět dovést k úspěšné implementaci pomocí metod projektového řízení, v němž má nezastupitelnou roli zkušený projektový manažer.

Autor: Dana Knoppová, iot-portal.cz