Tiskové zprávy

Komerčních projektů na síti Sigfox přibývá

Přes Sigfox běží v České republice mimo jiné i projekty firem Chytrá vinice hlídající podmínky při pěstování vína, IoT.smart, který přes Sigfox monitoruje polohu a provoz železničních vozů, nebo QLine a jeho monitoring spotřeby vody ve veřejných budovách.

Chytrá vinice je projektem, který pomocí malé monitorovací stanice zaznamenává základní veličiny důležité pro potenciální rozvoj patogenů napadajících vinnou révu. Stanice monitoruje relativní vlhkost vzduchu, množství srážek a teplotu. To vše jednou za půl hodiny. Speciální aplikace pak vyhodnocuje podmínky a předem upozorní vinaře na zvýšenou pravděpodobnost výskytu charakteristických patogenů (plísní) napadajících vinnou révu. To umožňuje pěstiteli používat chemické postřiky cíleně a vždy jen proti konkrétnímu patogenu, nikoli plošně a preventivně, jako doposud. Důsledkem je jednak masivní úspora prostředků za postřiky, jednak samozřejmě řádově menší množství chemie, která se do vinné révy dostává. Zajímavostí je, že na žádost samotných pěstitelů má aplikace implementovanou funkci, díky které může posílat reporty a upozornění na Twitter. Vinice si tak sama “tweetne” že bude potřeba postřik.

O projektu hovoří spoluzakladatel firmy Chytrá vinice Radovan Breuss: “S projektem jsme poprvé vyrolovali v červenci 2016. V tuto chvíli už máme po Evropě 30 vinic, které monitorujeme. Z toho vždy po dvou na Slovensku, v Rakousku a ve Španělsku. V Rakousku už se nám ozývají i sadaři s podobnými požadavky. Poslední poptávka přišla dokonce z Jižní Afriky.

Společnost IoT.smart na technologii Sigfox vyvinula systém, kterým pro provozovatele železničních vozů monitoruje jejich polohu, pohyb a poškození. Díky optimalizaci výkonu dokáže instalované zařízení na voze spolehlivě fungovat až 10 let bez potřeby výměny baterie. Řešení rovněž počítá i s dočasnou nedostupností sítě. Zařízení veškeré hodnoty zaznamenává a předává je hromadně v okamžiku, kdy je síť dostupná. Komerční provoz tohoto projektu byl zahájen v létě 2017 a v současné době se monitoruje již přes 100 vozů pro společnosti AX Benet a Railco.

Nová technologie SIGFOX umožnila splnit dlouhodobou poptávku velké části provozovatelů vozů, a to jednoduchým způsobem sledovat pohyb, proběh a poškození nákladních železničních vozů bez nutnosti provozně náročné výměny či dobíjení baterií.. Náš systém umožňuje předávat tyto informace jak provozovateli vozu, tak jeho nájemci nebo přímo konečnému zákazníkovi (přepravci) a každý z nich má pak přehled, kde se jejich vůz či zboží naložené ve voze nachází. Dané informace pomáhají např. v plánování údržby vozů, nebo sledování jejich využití.” komentuje funkcionalitu řešení jednatel společnosti IoT. smart Luděk Ehrenberger.

Na síti Sigfox vystavěla své řešení i společnost QLine. Monitoruje přes ní od května letošního roku spotřebu vody v několika Havířovských školách a veřejných budovách. K vodoměru se snímačem impulzů je připojená odečtová jednotka, která monitoruje aktuální průtok vody. Data odeslaná do cloudu se pak porovnávají s předpokládaným odběrem vody podle denní doby. Pokud by tedy například v nočních hodinách došlo k neobvyklému odběru, upozorní aplikace na pravděpodobný únik vody.

Josef Fojtů vedoucí obchodního oddělení společnosti QLine říká: “Aplikace umožňuje průběžné monitorování spotřeby vody z pohledu finanční náročnosti a její optimalizace. Důležité ale je, že veřejné budovy jsou plné majetku, který by byl například uniklou vodou nenávratně poškozen. Typicky ve školách nebo muzeích ale o víkendu často nikdo není. Naše řešení tak funguje jako chytrý asistent, který v případě havarijní situace vyšle v reálném čase alarm na telefon, nebo mail.

 

Zdroj