IoT produktyPR články

Internet of Things (1. část) – Všichni hovoří o IoT, ale co to vlastně je?

LoRA, NB-IoT, LTE, LPWAN, BLE – články o Internetu věcí přinášejí spoustu zkratek a předpokládají, že každý zná souvislosti. Následující článek přináší informace i pro ty, kteří se jako odborníci zatím necítí.

Stále více se objevuje pojem „Internet of Things“ nebo tzv. Internet věcí (IoT). Předpokládá se, že do roku 2020 bude v síti IoT zapojeno více než 30 miliard zařízení. Co tedy „Internet věcí“ vlastně je?

Jde o vzájemné, většinou bezdrátové propojení více zařízení, která spolu komunikují pomocí internetu nebo vlastní sítě. Zařízení musí komunikovat s ostatními zařízeními a musí být schopna snímání, sběru dat, ovládání nebo zpracování dat. Stručně bychom tedy mohli říci, že se jedná o vzájemně propojenou síť snímačů, aktuátorů a řídících systémů, které mají za cíl dosáhnout vyšší efektivity, bezpečnosti nebo komfortu ve srovnání se stavem před jejich nasazením.

Internet věcí je definován Mezinárodní telekomunikační unií jako globální infrastruktura pro IT společnosti, která umožňuje využití pokročilých služeb propojením věcí fyzických i virtuálních na základě současných a nově vznikajících informačních a komunikačních technologií. Definují také rozdíl mezi zařízením a věcí. Zařízení musí být schopno komunikovat s ostatními zařízeními a mělo by poskytovat minimálně snímání, sběr dat, ovládání nebo zpracování dat. Věc je ve smyslu IoT předmět, ať už fyzický nebo virtuální, u kterého je možné zajistit připojení k internetu a vzájemnou komunikaci.

IoT není jedno zařízení. Je to celý systém jednoduchých, ale i složitějších zařízení, která mezi sebou komunikují. Internet není základ této komunikace, internet je jen zprostředkovatel.

V čem je zařízení na internetu odlišné od IoT zařízení a v čem je IoT výjimečné?
Základní rozdíl je v samostatnosti. V 90. letech byl topinkovač prvním zařízením, které bylo připojeno k síti a ovládáno přes internet. Ten však pouze vykonal příkaz, který mu byl odeslán po síti. S dávkou nadhledu můžeme tento systém přirovnat k ovládání TV dálkovým ovladačem. To určitě není inteligentní ovládání. Hlavní odlišnost je v inteligenci ovládání. Senzory, aktuátory, servery, obecně „věci“ v IoT mají být autonomní, ve svých rozhodnutích vykazovat prvky inteligence. Pokud bychom to vzali na příkladu topinkovače, pak by byl inteligentní tehdy, kdyby sám udělal topinky ráno o osmé, aby se jeho majitel vzbudil a hned nasnídal.

Co nám IoT přinese?
IoT zasáhne do mnoha oblastí běžného života, například inteligentní domácnosti, veřejné osvětlení, avšak hlavní uplatnění bude mít zejména v oblasti elektrotechniky, zdravotnictví či automobilového průmyslu. Podle posledních průzkumů se předpokládá, že do roku 2020 bude v síti IoT zapojeno více než 30 miliard zařízení. S tím se počítalo již předem, proto se bude používat IPv6 namísto současné IPv4.

Přestože se Internet věcí začal ve větší míře zmiňovat zhruba před dvěma lety, v SOS electronic již dlouhodobě spolupracujeme s předními výrobci bezdrátových technologií jako jsou AAEON, ESPRESSIF, FUJITSU, IMST, LANTRONIX, LEXSYSTEM, QUECTEL, WIZNET a mnoho dalších. Celou nabídku produktů pro IoT aplikace najdete na stránce Komunikační moduly.


Článek je PR prezentací produktů firmy SOS electronic. Pro odkazy vedoucí na konkrétní produkty, prosím následujte zdroj článku.