Český Siemens partnerem unikátní publikace o chytrých městech

Města budoucnosti, nejrozsáhlejší tuzemská publikace věnovaná problematice chytrých měst, byla slavnostně pokřtěna 24. ledna v pražské Betlémské kapli. Společnost Siemens podpořila vznik tohoto titulu a autorsky se na něm také podílela. Publikaci vydalo nakladatelství Nadatur.

Pod knihou je podepsána autorská dvojice Miroslav Svítek, děkan Dopravní fakulty ČVUT, a architekt Michal Postránecký, kteří v publikaci, společně se širším kolektivem autorů včetně expertů společnosti Siemens, komplexně formulovali oblast chytrých měst. Díky objemu informací i svému rozsahu je kniha v českém prostředí unikátním počinem.

Chytré město by mělo vypadat kultivovaně a funkčně, má naslouchat svým obyvatelům a vytvářet jim podmínky pro co nejlepší život. Věřím, že podporou této publikace přispějeme k rozšíření prvků inteligentní infrastruktury v Česku a tedy i ke zlepšení prostředí v našich městech,“ říká Lukáš Loun, ředitel pracovní skupiny Chytrá města ve společnosti Siemens ČR.

Díky výjimečnému kolektivu autorů z akademické sféry i praxe (kromě již zmíněných jmenujme za všechny profesora Vladimíra Maříka, ředitele CIIRC ČVUT a nositele státního vyznamenání za přínos v oblasti vědy, Aleše Lacioka, ředitele výzkumu a vývoje společnosti ČEZ či Vladimíra Zadinu, člena představenstva společnosti Operátor ICT, která má na starost projekt Smart Praha) se nám podařilo vytvořit odbornou publikaci, která svým obsahem osloví nejen specialisty, ale je velmi dobře srozumitelná i pro laickou veřejnost. A to bylo naším hlavním cílem,“ dodává Lenka Patrasová, ředitelka nakladatelství Nadatur.

Kniha je členěna do tří bloků. První část popisuje chytré město pomocí nástrojů systémové analýzy a ukazuje různé souvislosti mezi urbanismem, bezpečností, ekonomikou či probíhající čtvrtou průmyslovou revolucí. Druhá část je zaměřena na ukázky konkrétních chytrých řešení v oblasti státní správy a veřejné samosprávy, kybernetické a energetické infrastruktury, mobility, inteligentních budov či vodního hospodářství. Třetí část se věnuje metodikám tvorby chytrých měst (Czech Smart City Cluster) a jejich hodnocení, představení znalostní platformy SynopCity.com a jsou zde také uvedeny konkrétní vzorové příklady implementace konceptu chytrých měst. Jedna z kapitol představuje inteligentní řešení Siemens, která využívá vídeňské předměstí Aspern. Vídeň je dlouhodobě označována jako nejlepší město k životu a v Aspernu, který do značné míry funguje jako „městská laboratoř“, koncept chytrého města naplno ožívá.

Siemens dokáže inteligentní řešení integrovat do infrastruktury měst a obcí a úspěšně tak posílit efektivitu budov, dopravy i energetických systémů. Tyto kroky vedou ke zlepšení kvality života obyvatel měst a obcí, díky použití nejmodernějších technologií dochází ke zvyšování efektivity, bezpečnosti, ekonomické konkurenceschopnosti, tvorbě příjemného a zdravého prostředí pro život. Pro další informace navštivte www.siemens.cz/chytramesta

Zdroj