Smart CityTiskové zprávy

Výzkum Philips Lighting a SmartCitiesWorld: Mezi špičková globální smart cities patří Singapur, Londýn a Barcelona

  • Programy smart city jsou omezovány malým rozpočtem, nedostatkem infrastruktury a krátkodobým plánováním
  • Největší dopad na zavádění smart city má visionářské vedení měst
  • Výhody smart cities jsou obrovské, patří mezi ně například vytvoření zhruba 47 000 pracovních míst a miliony eur z příjmů inteligentních parkovišť v Barceloně

Společnost Philips Lighting (Euronext: LIGHT), světový lídr v oblasti osvětlení, zveřejnila zprávu ve spolupráci se společností SmartCitiesWorld, která upozorňuje na překážky, kterým čelí místní úřady zvažující implementaci programu smart city.

Zdroj: Pixabay

Zpráva vychází z důkladného výzkumu zahrnujícího 150 klíčových představitelů ovlivňujících městské plánování na celém světě. Na příkladu Singapuru, Londýna a Barcelony, které jsou uváděny jako jedny z měst s nejlepším využitím programu smart city, se ukazuje, že vizionářské vedení města je podle 56 % respondentů nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím úspěch jednotlivých programů Smart city. Výzkum poukazuje na důležitost vlivu osvícených vůdců s dlouhodobou vizí, která zahrnuje spolupráci mezi jednotlivými úřady a ministerstvy.

Výhody principu smart city jsou podle výsledků studie, která uvádí Barcelonu jako exemplární příklad, nezanedbatelné – došlo k vytvoření přibližně 47 000 pracovních míst díky implementaci systému internetu věcí (IoT), došlo k úspoře 42,5 milionů EUR za vodu a vygenerování částky 36,5 milionů EUR za rok díky systému inteligentního parkování.

Každý desátý městský úřad nemá dostatečné kapacity pro rozvoj principu smart city

Zatímco jeden z deseti zástupců místních orgánů uvedl, že na rozvoj programu smart City nemají dostatečnou kapacitu, překážkou často bývají také rozpočtová omezení, nedostatek infrastruktury a krátkodobé plánování.

Nejběžnějšími překážkami jsou rozpočtová omezení (23 %) a nedostatečná infrastruktura (19 %), což ukazuje, že zajištění investic do projektů smart city není snadný úkol. Výsledky zprávy však naznačují, že projekty, které přinášejí krátkodobé zisky a v dlouhodobém hledisku i zlepšení infrastruktury, mohou překonat tyto problémy, příkladem může být například projekt pouličního osvětlení v San Jose a inteligentního LED osvětlení v Los Angeles, které přinášejí roční úspory nákladů ve výši 9 milionů USD se zaručenou návratností do 7 let.

Zpráva také ukazuje, že není neobvyklé, když město využívá 50 % svého energetického rozpočtu na pouliční osvětlení. Zavedení inteligentní technologie osvětlení nejenže snižuje spotřebu energie, ale také bylo zjištěno snížení míry kriminality, podpora místních podniků a vytvoření příjemnějšího prostředí pro obyvatele.

Města spotřebovávají 70 % světové energie

Je důležité plně si uvědomit všechny výhody programu smart city. Města spotřebovávají 70 % světové energie a do roku 2050 budou městské oblasti domovem 6,5 miliardy lidí na celém světě, což je o 2,5 miliardy více než dnes. Aby města dále mohla splňovat všechny dosavadní požadavky související se zvyšující se obsazeností a spotřebou energií, musí místní orgány řešit potenciální problémy spojené s technologiemi, komunikací, bezpečností dat a využitím energií.

Zdroj: Pixabay

Městské úřady čelí složitým a náročným rozhodnutím týkajícím se infrastruktury, snaží se udržet stávající kvalitu služeb a zároveň investují do jejich zlepšení, snaží se přizpůsobit nárůstu obyvatelstva a zajistit vyšší udržitelnost – to vše v rámci omezených rozpočtů,“ řekl Jacques Letzelter, manažer segmentu ve společnosti Philips Lighting.

Nové technologie mohou pomoci změnit způsob, jakým města provozují a udržují občanskou vybavenost, od osvětlení a dopravy až po zdravotní služby. Tyto procesy však mohou být často zpomalovány např. kvůli výběru technologií, které nespolupracují s ostatními městskými službami. Naštěstí existuje mnoho úspěšných příkladů programu smart city, které dokazují, že překážky lze překonat díky vzájemné spolupráci a propojeným technologiím. Tyto projekty dokazují, že projekty smart city mohou občanům nabídnout příjemnější a bezpečnější život.

Internet věcí a jeho přijetí

Zpráva se zabývá také otázkou, jaký význam hraje rostoucí uplatnění internetu věcí na úspěchu programu smart city. Nové přístupy ve sběru dat (35 %), poskytování služeb (15%) a řízení městských zdrojů (13%) byly zařazeny mezi tři hlavní oblasti, u kterých by implementace internetu věcí byla pro města nejúčinnější. Zpráva však poukazuje také na to, že implementace nových technologií a programu smart city je pro každé město odlišná.

Všechna tři vybraná města jsou specifická svým smart city programem. Singapur je například ceněn díky svému inovativnímu přístupu k infrastruktuře, včetně budov, dopravy a využití podzemních prostor. Londýn jde příkladem se svým zaměřením na komunity při zavádění technologií. Barcelona je pak výjimečná podporou změn na nejvyšší vládní úrovni.

Spolupráce je naprosto klíčová. Pokud města chtějí skutečně těžit ze všech výhod, které jim koncept smart city nabízí, je důležitá změna úhlu pohledu a dlouhodobé plánování napříč nejrůznějšími úřady a odděleními,“ říká Andrea Knobloch z Philips Lighting. „Musíme o městě přemýšlet jako o jednom ekosystému, ve kterém fungují všechny části ve vzájemné spolupráci. Zároveň se však ale musí všechny složky – technologové, místní samospráva, podnikatelé, environmentalisté i veřejnost – podílet na vybudování investičního prostředí, aby tak městům umožnily programy smart city realizovat.


SmartCitiesWorld ve spolupráci s Philips lighting vypracovalo studii s přibližně 150 myšlenkovými lídry, který probíhal od srpna do září 2017 ve více než 19 zemích celého světa. Mezii respondenty výzkumu byli manažeři z oboru industriálních a technologických oborů (stejně tak jako nové funkce zahrnující informace, inovace a technologická data), starostové, vedoucí městských úřadů, konzultanti a architekti. Celou zprávu „Smart Cities: understanding the challenges and opportunities“ lze stáhnout zde.