Tiskové zprávy

Adeunis and ARC Informatique spojily své síly, aby pro fakultní nemocnici Alpské univerzity v Grenoblu vytvořily řešení systému správy budov (BMS) s integrací světa IoT

Dva významní hráči na poli techniky IoT integrovali svá řešení, aby tak vytvořili nebývalé spojení zařízení IoT s existujícím systémem správy budov BMS (Building Management System), využívajícím komunikaci LoRaWAN.

Tým techniků Fakultní nemocnice Alpské univerzity v Grenoblu chtěl být schopen rychle, bez velkých nákladů a bez kabelů (ethernetových i napájecích) ovládat a řídit různá technická zařízení. Nemocnice tedy položila firmám Adeunis a ARC Informatique otázku, jak co nejlépe vyřešit toto zadání.

Nemocnice navíc vyslovila přání, aby k tomu mohla použít stávající software BMS bez toho, že by k němu musela přidávat další softwarovou úroveň. Ve dvou nemocničních areálech, GTB a GTE, se pro řízení BMS používá PCVue od ARC Informatique.

Prvním krokem projektu byla studie pokrytí areálu radiovou sítí LoRaWAN. Tato studie, realizovaná týmem firmy Adeunis, složeným z odborníků v této oblasti, umožnila identifikovat nejlepší umístění antény sítě LoRa tak, aby bylo zajištěno, že všechny zóny (jednotlivá podlaží, budovy, parkoviště atd.) budou pokryty signálem dostatečným pro umístění snímačů Adeunis® IoT.

Architektura sítě LoRaWAN umožňuje vytvořit privátní síť s konfigurací zvlášť pro použití v interiéru a vně budovy, umožňující využít výhod pokrytí signálem LoRaWAN „Long Range“. Jen jediná anténa umístěná až na vrcholu budovy (v patnáctém patře) může pokrýt téměř celý areál a ještě dosáhnout i do druhého areálu vzdáleného přibližně 6 km. Cena síťové infrastruktury je proto ve srovnání s WiFi velmi malá.

Po přípravě a instalaci infrastruktury sítě LoRaWAN týmem Adeunis byly nainstalovány snímače Adeunis® PULSE, měřící spotřebu vody na mnoha měřicích místech v areálu nemocnice. Jiné snímače detekují změny teploty v citlivých prostorech, jako jsou např. sklady léčiv.

Integrace sítě LoRaWAN do jádra softwaru BMS PcVue umožňuje s využitím stávajícího řešení BMS realizovat zpětnou vazbu od těchto snímačů. „Surová“ data ze senzorů (snímače teploty, spínače) jsou v PcVue zpracována a ošetřena – je vyhodnoceno dosažení limitních hodnot, alarmů, data jsou vizualizována, zobrazeny jejich trendy a nakonec jsou archivována.

Implementována je též integrace diagnostických dat ze zařízení IoT, včetně sledování zbývající životnosti baterií senzorů a jejich aktuálního umístění v areálu.

Tento projekt současně poskytuje významné úspory při uvádění do provozu i během provozu technických zařízení nemocničních budov. Navíc instalace infrastruktury LoRaWAN umožňuje prostřednictvím dodatečně nainstalovaných snímačů v areálu a softwarových funkcí pro zpracování jejich dat v PCVue realizovat množství nových služeb.

Zdroj