Smart CityTiskové zprávy

Český Siemens představí digitální řešení pro chytrá města na veletrhu Urbis Smart City Fair 2018

Společnost Siemens ČR se zúčastní mezinárodního veletrhu URBIS SMART CITY FAIR 2018, který proběhne 25. a 26. dubna na výstavišti v Brně. Na nejvýznamnější tuzemské akci zaměřené na téma chytrých měst ukáže Siemens potenciál digitálních řešení pro budoucnost měst. Ve své expozici č. 49 v hale G2 představí firma v české premiéře Siemens OmniFlow – ostrovní, energetický a senzorický systém poháněný větrnou a solární energií – a také své portfolio technologií pro chytrá města.

Siemens Omniflow

Zařízení Siemens OmniFlow je určené uživatelům s nedostatečnou nebo nedostupnou místní energetickou infrastrukturou a všem, kteří podporují energii z obnovitelných zdrojů. „Věřím, že tato novinka pozmění trh z hlediska pohledu na energetiku a domácí zdroje,“ říká Lukáš Loun, ředitel pracovní skupiny Chytrá města ve společnosti Siemens ČR.

Siemens OmniFlow ve svém základu funguje jako stožár veřejného osvětlení, který získává elektrickou energii prostřednictvím větrné turbíny a solárních panelů. Vyrobenou elektřinu ukládá do záložních baterií.

V závislosti na výkonnosti zařízení v dané lokalitě lze Siemens OmniFlow vybavit řadou

hardwarových aplikací s plnou podporou internetu věcí. Díky volitelnému vybavení může Siemens OmniFlow sloužit jako parkovací systém, dobíjecí stanice pro jízdní kola, Wi-Fi zdroj, kamerový analytický nebo bezpečnostní systém, případně jako meteorologická stanice. Využití najde také pro řízení křižovatek.

Zařízení se vyrábí ve dvou provedeních, která se odlišují výkonem a kapacitou baterie. Hi-end model, který Siemens představuje na veletrhu URBIS, má konstrukční rozměry 1,2 m průměr a 0,3 m výšku. Špičkový výkon větrné turbíny je u tohoto modelu 300 Wp, u solárních panelů pak 60 Wp. Instaluje se do výšky 8 m až 12 m. Střední délka života systému je 12 let s možností dalšího využití po repasování bateriové části.

Siemens Mindsphere – Digitalizace pro města

V rámci své expozice se Siemens zaměřuje na digitalizaci měst. „Budoucnost chytrých měst bude formována internetem věcí, kde nejcennější komoditou budou chytrá data, která poslouží pro efektivnější fungování města a predikování nežádoucích situací,“ říká Lukáš Loun a doplňuje, že Siemens reaguje na tento trend platformou MindSphere.

MindSphere je nové otevřené cloudové řešení a operační systém společnosti Siemens pro internet věcí, který dokáže propojit městský provoz s digitálním světem. Je základem výkonného systému pro analýzu dat, konektivitu, nástroje pro vývojáře, aplikace a služby. Pomáhá vyhodnocovat a využívat městská data, ale například i data z průmyslových podniků, a získávat důležité poznatky, které umožní posunovat efektivitu města stejně jako výkony výrobního zařízení na novou úroveň. Nepřetržitou optimalizací dokáže zajišťovat maximální provozuschopnost města a vytváří předpoklady pro vznik nových digitálních služeb.

Díky MindSphere je například možné koordinovat výrobu a spotřebu elektrické energie přesněji, než kdykoliv předtím. MindSphere umožní zvládnout rostoucí decentralizaci, slučovat trhy s elektřinou nebo vytápěním a do systému integrovat průmyslová zařízení, budovy nebo vozidla jako dodavatele energie – tím umožní občanům, stát se ze spotřebitelů aktivními „prosumery“. MindSphere s robustní infrastrukturou a integrovanými aplikacemi pomáhá vyhodnocovat a využívat vlastní data způsoby, které dříve nebyly dostupné.

Další řešení Siemens na URBIS SMART CITY FAIR 2018:

Desigo CC – platforma pro řízení budov

Systém komplexního řízení umožňující integrovat do jedné řídící centrály vizualizaci a přístup ke všem technickým zařízením a funkcím v budově (vytápění, větrání, klimatizaci, osvětlení a zastínění vnitřních prostor, automatické řízení parametrů prostředí, řízení spotřeby energie a ochranu proti požáru i zabezpečovací funkce, jako je videodohled a detekce proti neoprávněnému vniknutí). Jako otevřená platforma podporuje systém Desigo CC řadu standardních komunikačních protokolů a umožňuje stahovat data ze všech subsystémů, vybavených snímači a měřiči, a v jednoduché formě je prezentovat obsluze systému. V případě potřeby lze tato data předávat do systému Advantage Navigator k podrobnější analýze chování budovy, toku energií a optimalizaci energetických nároků budovy.

Chytré osvětlení

Inteligentní veřejné osvětlení Siemens v sobě integruje řadu vzájemně komunikujících prvků. Centrální jednotkou je distribuční bod – rozvaděč s řídicím systémem. Rozvaděč slouží k ovládání veřejného osvětlení a je vybaven diagnostikou pro rozpoznání jakékoliv poruchy rozvaděče nebo osvětlovacích těles. Zařízení je dálkově připojeno pomocí power-line, optické sítě, Wi-Fi nebo mobilní 3G sítě v rámci zabezpečeného APN připojení. Dálkově lze rozvaděč diagnostikovat, ovládat i nastavovat parametry.

Nabíjecí stanice pro elektromobily

Siemens firemní portfolio nabíjecích stanic pro elektromobily a plug-in hybridy zahrnuje rychlonabíjecí stanice a nástěnné nabíjecí stanice, tzv. wallboxy. Elektromobilitě se Siemens detailně věnuje na http://www.siemens.cz/elektromobilita.

Energetické služby se zárukou (EPC)

Provozování energeticky neefektivních budov se může pořádně prodražit. Potřebné modernizaci však často stojí v cestě technická a finanční náročnost projektu. Řešením je koncept energetických služeb se zárukou, neboli Energy Performance Contracting (EPC). Modernizace pak probíhá jako projekt na klíč a investice je splácena až z dosahovaných provozních úspor. Za jejich výši dodavatel smluvně ručí.

Garantovaná výše úspor je jednou z hlavních výhod konceptu EPC. Dodavatel se smluvně zaručuje, že po stanovenou dobu budou úspory energie dosahovat sjednané úrovně. Plně tak odpovídá za výsledek a v případě neúspěchu je povinen zákazníkovi rozdíly oproti očekávání kompenzovat. V období, po které ručí za úspory, dodavatel navíc zajišťuje servis a údržbu zařízení, sleduje spotřebu energií, průběžně vyhodnocuje výsledky a předkládá návrhy na další optimalizace. Během této doby poslouží část dosažených provozních úspor ke kompletnímu splacení investice. Zákazník má proto jistotu, že modernizace budov v jeho majetku nikterak nezatíží cash flow.

Siemens a Chytrá města

Díky rostoucímu počtu obyvatel ve městech, globalizaci a změně klimatu se po celém světě dostávají do středu dění tzv. smart cities, chytrá města. Siemens dokáže inteligentní řešení integrovat do infrastruktury měst a obcí a úspěšně tak posílit efektivitu budov, dopravy i energetických systémů. Tyto kroky vedou ke zlepšení kvality života obyvatel měst a obcí, díky použití nejmodernějších technologií dochází ke zvyšování efektivity, bezpečnosti, ekonomické konkurenceschopnosti a tvorbě příjemného a zdravého prostředí pro život. Pro další informace navštivte www.siemens.cz/chytramesta.

Zdroj