Smart CityTiskové zprávy

Philips Lighting představuje novou IoT platformu

Philips Lighting, světový lídr v oblasti osvětlení, představil novou IoT platformu s názvem Interact, která poskytne zákazníkům z profesionálního prostředí plné využití potenciálu propojeného osvětlení skrze IoT. Tato platforma podporuje strategii společnosti rozšířit své dosavadní portfolio zahrnující světelné produkty a systémy propojeného osvětlení o nové služby založené na datech. Společnost současně oznámila uvedení systémů propojeného osvětlení, které budou generovat a nahrávat data do IoT platformy Interact.

Společnost Philips Lighting nainstalovala zatím po celém světě 29 milionů propojených světel. Jejím cílem je, aby každý nový LED výrobek z produkce Philips Lighting byl do roku 2020 z kategorie propojeného osvětlení. IoT platforma Interact je navržena tak, aby shromažďovala a zpracovávala data z tohoto rostoucího počtu připojených světelných bodů, senzorů, zařízení a systémů. Vysoce zabezpečená škálovatelná platforma založená na cloudu využívá sofistikovanou, moderní správu společně se způsoby zpracování dat včetně strojového učení tak, aby dodala všem datům smysl a nabídla zákazníkům služby založené na datech a přinesla jim díky tomu další benefity nad rámec samotného osvětlení.

Typickým příkladem takové služby jsou údaje o obsazenosti z různých budov, kombinované a analyzované, které pomáhají manažerům pochopit a předvídat, jak lidé využívají kancelářské prostory. Tyto informace mohou přispět k dosažení úspor tím, že optimalizují využití stávajících kancelářských prostor a služeb a podpoří tak lepší návrh a efektivnost kancelářských budov.

Kromě toho může platforma Interact pracovat s údaji od autorizovaných třetích stran. Například města mohou analyzovat novinové články nebo příspěvky na sociálních sítích reagující na nově instalované osvětlení mostu a na základě těchto dat analyzujících sociální dopad získat informaci o veřejném mínění.

Zaměřovali jsme se nejprve na oblast energeticky úsporného LED osvětlení a následně i systémů propojeného osvětlení tak, abychom všem našim zákazníkům dokázali usnadnit provoz. V současné chvíli, kdy jsou světelné body dostatečně inteligentní a mohou shromažďovat údaje jak o výkonu, tak i okolním prostředí, chceme jít o krok dále. Našim cílem je prostřednictvím analýzy dat vycházejících z propojeného osvětlení, zařízení a systémů poskytnout našim zákazníkům služby založené na datech, které jim umožní získat nové možnosti a znalosti,“ uvádí Harsh Chitale, ředitel oddělení Professional Business společnosti Philips Lighting.

Platforma Interact je určena i k podpoře inovací od vývojářů třetích stran, partnerů a zákazníků. Rovněž zahrnuje vývojářský portál a rostoucí sadu licencovaných API, aby bylo možné vyvíjet různé služby založené na datech.

Propojený systém osvětlení Interact
Interact je také název propojených světelných systémů, které mohou zákazníkům nejenom zlepšit kvalitu jejich osvětlení, ale současně budou generovat a nahrávat data do IoT platformy Interact. Tyto systémy propojeného osvětlení, nabízející ucelený uživatelský zážitek, jsou vybaveny aplikacemi specifickými pro konkrétní odvětví. Nyní jsou dispozici ve variantách:

  • Interact City pro osvětlování veřejného prostoru, silnic, pěších zón, parků a veřejných prostranství
  • Ineract Landmark pro osvětlení architektury
  • Interact Office pro kancelářské a komerční budovy
  • Interact Retail pro velké obchody a potravinové řetězce
  • Interact Sports pro stadiony

Společnost Philips Lighting v letošním roce představí i systémy Interact Industry, které budou zaměřeny na specifické potřeby osvětlení továren, skladů a logistických center. Další světelné systémy Interact specifické pro konkrétní odvětví budou do portfolia postupně zařazovány.

Chcete-li se dozvědět více o tom, jaké našla uplatnění IoT platforma Interact nebo systémy osvětlení Interact u zákazníků z celého světa, navštivte adresu: Interact-lighting.com.