CRA IoT Summit & Expo 2018 – aktuální situace ve světě Internetu věcí

Téma začátku platnosti GDPR se prolínalo celým letošním CRA IoT Summitem 2018 konaným 25. května. Konference se příznačně tomuto datu, od kdy nařízení platí, zaměřila kromě situace v oblasti vývoje IoT a IoT hardwaru také na oblast bezpečnosti v IoT.

Foto: Martina Houdek, CRA

Bezpečnost Internetu věcí
CRA (České Radiokomunikace) se na úvod pochlubily tím, že mohou zajistit bezpečné ukládání zákaznických dat v cloudu, který je lokalizován v České Republice a díky tomu se data neukládají v zahraničí. Od přednášejících z ČVUT, IBM, HP a Avastu jsme se dále dozvěděli, že kromě útoku na vlastníky nebo uživatele dat je jedním z pravděpodobných cílů útoků IoT hardware. Samozřejmě existují standardní metody ověřování a kontroly zařízení připojovaných do sítě, ale v případě senzorů, které mají být co nejjednodušší, nejlevnější, posílat minimální objemy dat a co nejvíce šetřit energii to nebude jednoduchý úkol.

O tématu bezpečnosti se na konferenci hovořilo v obecné rovině. Od mluvčích jsme se dozvěděli především obecné principy a trendy v oblasti bezpečnosti a ukládání dat. Trendem je proaktivní monitoring, kdy se namísto procházení logů provádí monitoring sledováním  jednoduchého dashboardu, z kterého lze vyčíst nestandardní chování připojených zařízení. Tím je zajištěna možnost včasné reakce na případný útok. Ověření na základě MAC adresy nestačí. Je potřeba přidat další scany zařízení, např. Nmap scanning, ověření operačního systému, kontrola přiřazených portů, kontrola původce firmwaru apod. Bohužel ale žádný příklad konkrétní aplikace v oblasti IoT uveden nebyl. V pilotních a prvních komerčních projektech se bezpečnost zatím příliš neřeší.

Certifikace IoT hardwaru pro LoRaWAN
Co se ale už řeší je certifikace IoT hardwaru. Tak jako dnes již existují zařízení certifikovaná pro použití v síti Sigfox, tak také CRA certifikují zařízení pro jejich síť LoRaWAN. Jedním z důvodů zavádění certifikace zařízení pro LoRaWAN je vyřešení častého problému vývojářů kdy hodnoty uváděné v datasheetech pro IoT hardware neodpovídají realitě. V rámci spolupráce v LoRa Alianci se CRA budou snažit prosadit na evropské úrovni jednotnost certifikace zařízení. Na mezinárodní úrovni se řeší také roaming pro síť LoRa, který ještě není možný. V budoucnu se roaming určitě plánuje, alespoň tedy v Evropě v rámci LoRa Aliance.

Hackathon, foto: Martina Houdek, CRA

Spolupráce v IoT
Spolupráce se na IoT Summitu zmiňovala v několika rovinách. Kromě spolupráce se zahraničními partnery v LoRA Alianci a s partnerskými firmami v oblasti HW i SW nabízí CRA firmám, IoT vývojářům i studentům možnost testování jejich projektů v rámci CRA IoT hubu. Souběžně s akcí CRA IoT Summit & Expo 2018 probíhalo další kolo hardwarově zaměřené soutěže CRA IoT Hackathon, kde bylo cílem sestrojit funkční prototyp zařízení komunikujícího v rámci sítě LoRaWAN. Kromě těchto příležitostí nabízí také Plzeň středním a vysokým školám využití jejich městské LoRaWAN sítě pro výuku a projekty studentů. Město Plzeň pořádá také soutěž Technické IT léto, ze které od studentů vycházejí i některé zajímavé projekty. Například se jedná o řešení s GPS moduly připojenými k síti LoRa, které umožňují optimalizaci rozmístění kol a koloběžek v univerzitním areálu tak, aby jejich pokrytí co nejvíce odpovídalo jejich reálnému využívání.
Pro tyto účely lze využít například stavebnici BigClown od firmy Hardwario, která s CRA spolupracuje. O tento stánek byl asi největší zájem ze strany návštěvníků IoT Summitu.

Expo, foto: Martina Houdek, CRA

Chytré vodoměry a další IoT aplikace v praxi
Mezi vystavovateli nás zaujala firma IoT Water, která dodává vodárnám externí impulzový snímač, který se připevní na vodoměr, od kterého vede 5-10 m dlouhý kabel, na jehož konci je vysílač. Tento vysílač je vyveden buď nad povrch servisní šachty nebo alespoň co nejblíže k povrchu. Díky IoT.water aplikaci se dají naměřené hodnoty kdekoliv sledovat a doplnit i manuální odečty vodoměrů na místech, kde senzory nemohou být nainstalovány. V aplikaci je možné z mapy vyčíst místa odečtů. Získaná data jsou následně odesílána do interních systémů příslušné vodárny. Baterie v senzoru má dostatečně velkou kapacitu, aby vydržela kolem 8 let provozu. V souvislosti s nutnou výměnou vodoměru každých 6 let je plánována její výměna, která nemá vliv na 12 letou záruku celého zařízení. Senzor je voděodolný, ale baterie je vyměnitelná díky speciálnímu výplňovému materiálu, který je použit místo klasické pryskyřice. Byť ne všechna měřicí místa jsou vhodná pro využití LoRaWAN, IoT Water má již velký počet komerčních instalací a instalaci tisíců dalších senzorů plánuje.

Firma Acrios předváděla převodníky pro komunikaci s koncovými zařízeními, které jsou určené pro smart metering, energetické audity nebo monitoring procesů v průmyslu. Alternetivo se zaměřilo na představení Maxify aplikace s praktickou ukázkou měření hodnoty CO2 přímo v Ballingově sálu NTK, kde se konal IoT Summit. Letos nebyly žádné pilotní nebo komerční projekty detailněji představovány a spíše se prezentovaly seznamy možných IoT aplikací pro využití v praxi. IoT Summit ale žádné nové možné IoT aplikace oproti loňskému roku nepřinesl. Tedy snad až na zajímavou zmínku o prevenci nelegálního kácení stromů v Indonéském pralese díky echolokaci nebo ochranu afrických nosorožců s pomocí senzoru v rohu.

Monetizace IoT řešení
Tím se dostáváme k tématu monetizace IoT řešení. CRA ve spolupráci s partnerskými firmami už poskytují komerční řešení běžící na LoRAWAN desítkám zákazníků, stovky dalších jsou prý v jednání. Stále se jedná o oblast B2B, na B2C implementace si ještě budeme muset počkat. V rámci prvních komerčních a pilotních projektů byly instalovány LoRa senzory v řádu desetitisíců kusů. Přesto tato čísla zdaleka nedosahují odhadovaným počtům, které se uvažovaly před jedním nebo dvěma roky. I přes rychlý vývoj v oblasti IoT je růst trhu oproti očekávání zpomalený. Odpovědí na to, jak zvýšit výdělečnost v oblasti IoT je, že se CRA aktuálně nejvíce zaměřují na tvorbu partnerského ekosystému a edukaci trhu.

Autor: Dana Knoppová, iot-portal.cz