Do kolébky chytrých měst dává Vodafone síť a data

Vodafone vstupuje do projektu Centrum města budoucnosti (CMB) nově otevřeného v budově Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky pří ČVUT v Praze. CMB bude sloužit jako zkušební laboratoř pro nové technologie i technická a softwarová řešení, která by měla pomoci s přeměnou současných měst na města chytrá.

Chytrá města, budovy či zařízení budou skutečně chytrá jen tehdy, budou-li fungovat ve vzájemné symbióze a budou-li schopny těžit ze vzájemné komunikace a propojení. Jedině tak vznikne fungující ekosystém, který zkvalitní náš život, a který přinese energetické úspory. Model otevřené laboratoře, která propojuje komerční a akademickou sféru se zástupci municipalit je ideálním místem k hledání společných řešení a budování digitálního Česka,“ říká Milan Zíka, viceprezident pro technologie Vodafonu

Kromě možnosti testování technologie úzkopásmového internetu věcí Narrow Band IoT využije Vodafone své partnerství s CBM ke společné spolupráci na poli výzkumu a vzdělávání studentů, k podpoře inovací a aplikací pro budoucnost a ke sdílení a realizaci společných projektů z průmyslu 4.0. Záměrem Vodafonu je také přivést do CMB i své partnery, se kterými na řešeních internetu věcí spolupracuje, a pracovat na budování ekosystému Smartcity, který se k technologiím internetu věcí váže.

Zajímavou součástí CMB je v současnosti virtuální model Prahy zobrazovaný nad fyzickým modelem a ortofotomapou (mozaik leteckých měřických snímků, které jsou umístěny v souřadném systému) Oba modely budou sloužit k vizualizaci procesů odehrávajících se nad územím hlavního města, včetně mobilních sítí, nebo jeho částí na základě připravených simulačních modelů.

Zdroj