Jednokanálová LoRa gateway s ESP8266

Vytvořit si vlastní gateway může být pro leckoho velmi zajímavý projekt. Výkonná gateway podporující několik kanálů ale není nejlevnější zařízení a pro vaše testy možná není ani potřebná.

Jednokanálová gateway pro IoT síť je plně dostačující k testování vašich zařízení. Má ale svá úskalí – například vysílání/příjem na jednom kanálu a s jedním spreading faktorem.

Pokud vám ale stačí jednokanálová gateway vytvořená z dostupných součástek a za několik desítek korun, tento projekt by mohl být určen právě pro vás.

Projekt jednokanálové LoRa gateway se nazývá Things4U. Zařízení je založené na populárním ESP8266 podporující WiFi a bezdrátovém modulu RFM95W (datasheet).

Celý postup jako zařízení postavit a naprogramovat naleznete na domovské stránce projektu a jeho github.

Zdroj