Tiskové zprávy

V Ústí nad Labem zlepšují systém parkování, řešení dodává ČD – Telematika

Severočeské Ústí nad Labem se nejnověji zařadilo mezi města, kde zlepšují podmínky parkování díky řešením dodávaným ČD – Telematikou. Ta zmodernizuje vybrané parkovací systémy a zajistí zobrazování aktuálních informací o obsazenosti jednotlivých parkovacích lokalit na proměnném dopravním značení. Dodání a montáž tohoto značení na předem vytipovaných lokalitách je také součástí zakázky, kterou ČD – Telematika vysoutěžila a jejímž zadavatelem je společnost Metropolnet.

Velmi nás těší, že pomáháme zlepšit podmínky parkování v dalším velkém městě,“ uvádí Peter Hudák, ředitel úseku Obchod z ČD – Telematiky. „Správně zvolená chytrá řešení v dopravě a parkování ve městech a obcích přinášejí velmi rychle pozitivní změny, z nichž mají užitek jak domácí tak i návštěvníci,“ zdůrazňuje Hudák.

Parkování je v Ústí nad Labem stále velký problém. Proto usilujeme o co nejefektivnější využití kapacit, které jsou k dispozici,“ vysvětluje první náměstek primátorky Jiří Madar. „Díky novému systému budou mít motoristé nejen aktuální informace o možnostech odstavení svého automobilu, ale proměnné dopravní značení je bude k volným parkovacím kapacitám i navádět,“ dodává Madar.

Ilustrační obrázek.

V parkovacím domě Mariánské garáže dojde k úplné obnově parkovací a odbavovací technologie včetně kamerového systému. Nový parkovací systém bude poskytovat online data o počtu volných parkovacích míst, číst a evidovat registrační značky parkujících vozidel a přijímat platební karty. Umožní také vzdálenou správu včetně ovládání kamer. Nový systém instalovaný na závorovém venkovním parkovišti U Jelínka umožní mj. získávat online informace o volných parkovacích místech na této lokalitě.

V objektu parkovacího domu Zanádraží dojde k instalaci nových technologií, které zajistí vzdálenou správu systémů v Mariánských garážích a na parkovišti U Jelínka, získávání dat o obsazenosti těchto lokalit a jejich poskytování k zobrazení na proměnných dopravních značeních včetně navigace do míst s volnou parkovací kapacitou. Toto proměnné značení naistaluje ČD – Telematika na vybraných lokalitách na třech přístupových trasách do Ústí nad Labem, a sice od Lovosic, Trmic a Děčína.