Tiskové zprávy

České Radiokomunikace ve spolupráci s Prague Startup Market

CRA dávají technologickým nadšencům příležitost vyzkoušet si funkční IoT infrastrukturu a práci s reálnými daty – i v prostorách Prague Startup Market

České Radiokomunikace (CRA) organizují už třetí ročník soutěže Czech IoT Summer Jam a nabízejí programátorům, studentům i firmám možnost pracovat s reálnými daty v rámci vlastní IoT infrastruktury. Úkolem soutěžících je vytvoření prototypu aplikace, která zpracovává data ze senzorů přenášená pomocí technologie LoRaWAN. Senzory jsou umístěné v rámci provozů CRA a partnerů. V průběhu letošního ročníku mají soutěžící možnost pracovat například s daty z čidel, která měří množství prachových částic v ovzduší a intenzitu hluku. Tyto senzory CRA umístily ve spolupráci s městskou částí Praha 7.

Zajímavý projekt rovněž může vzniknout na základě spolupráce s „Living labem“ UCEEB při ČVUT. Jedná se o garsoniéru, v níž je možné testovat vyvíjené chytré technologie v reálném prostředí. Jsou zde umístěna „soutěžní“ čidla na dálkové odečty energií a na kontrolu kvality vnitřního prostředí. Senzory, které CRA využívají v rámci soutěže, dále měří teplotu, vlhkost, zjišťují kvalitu ovzduší, detekují pohyb, zjišťují obsazení parkoviště nebo zaplněnost odpadových nádob a kontejnerů.

Czech IoT Summer Jam vyvrcholí softwarovým hackathonem, který se uskuteční 23. listopadu 2018 v prostorách Prague Startup Market. Vítězný projekt získá 50 000 Kč a možnost realizace a celkem si nejlepší projekty rozdělí 105 000 Kč. Zájemci se mohou přihlásit na webu pripoj.me.

Zdroj