Chytré zemědělstvíTiskové zprávy

Zemědělci hlídají svoji sklizenou úrodu díky IoT senzorům

Moderní technologie pomáhají chránit sklizenou úrodu před škůdci i přehřátím. Aby předešli ztrátám, musí zemědělci pravidelně kontrolovat stav uskladněné úrody. Díky brněnskému startupu CleverFarm mohou kontrolu provádět za využití IoT senzorů. Data o sklizni totiž mají k dispozici neustále v cloudové aplikaci. Senzory monitorují především teplotu v sile nebo posklizňových halách, jejíž změna upozorňuje na možný problém. Zemědělci ušetří čas i peníze, které by museli investovat do manuální kontroly sklizně.

V okamžiku, kdy se úroda sklidí, je velmi teplá a ihned po sklizni je tak potřeba úrodu co nejrychleji zchladit. Pak teplota zase volně narůstá, nikdy by ale neměla překročit teplotu ve svém okolí. V okamžiku, kdy se teplota výrazně zvýší nebo neodpovídá trendu vývoje teploty okolí, je něco špatně,” vysvětluje na jakém principu senzory fungují Adam Zlotý ze společnosti CleverFarm. Senzory lze použít do všech sypkých materiálů jako jsou všechny obiloviny, řepka nebo kukuřice.

Senzory pomáhají předcházet požárům

Častým problémem při skladování je kromě výskytu škůdců a plísní také právě samovznícení. Původcem požárů bývá obvykle vlhkost, společně s vahou uskladňované úrody. Data z aplikace umožňují zemědělcům reagovat rychle a případné ztráty tak minimalizovat. K zaznamenávání hodnot totiž dochází každých 15 minut.

Senzory odhalili škůdce, než stačil znehodnotit úrodu

Společnost CleverFarm nabízí tyčové senzory do posklizňových hal, letos k nim přidala ještě provazové, které jsou využitelné v silech. “Máme zkušenost s tyčovým senzorem do sypkých hmot, který jsme instalovali do jedné partie ozimé pšenice. A zhruba po třech nedělích skladování se nám začala zahřívat jedna vrstva, tak jsme si říkali proč. A udělali jsme prohlídku na místě, nabrali jsme vzorek a zjistili, že se nám tam usídlil jakýsi škůdce, takže jsme celou partii museli ošetřit vyčištěním, provzdušněním a vrátili jsme ji zpátky do skladu bez škůdce. Ale bez senzoru bychom se to dozvěděli, až když by ten škůdce otevřel vrata od skladištního objektu,” popisuje zkušenost se senzory pan Bačina z farmy Agrossyn.

Provazové senzory zachraňují starší sila

Už desítky zemědělců tak v České republice využívají moderní technologie k ochraně své úrody. “Po úspěchu u zemědělců s tyčovými senzory do posklizňových hal jsme tento rok vyvinuli a úspěšně otestovali provazové senzory do sila. Pomocí nich vám za zhruba hodinu zmodernizujeme i starší silo, které ještě slouží dobře, ale není vybaveno žádnou pokročilejší technologií,” říká Zlotý.

Začátkem září jsme instalovali první senzor do sila s deseti čidly. Silo je vysoké přes 20 metrů, je to tedy jedno z největších sil u nás. S počtem 10 čidel jsme ale již na hranici technologických možností IoT. Maximálně využíváme počtu znaků přenesených jednou zprávou. Více technologie IoT již není schopná přenést,” popisuje Zlotý. Při instalaci je třeba do víka sila vyvrtat otvor, kterým se spustí lano. Senzory na laně jsou umístěné v pravidelných rozestupech v počtech závislých na velikosti sila. Ty pak posílají pomocí technologie IoT naměřená data do aplikace CleverFarm. Zemědělci nemusí tuto aplikaci instalovat, protože funguje v cloudu. Senzory jsou pak nabíjeny bateriemi, jejichž životnost při použití v senzorech překračuje až dva roky.