Tiskové zprávy

Meřilka Vlhkomilná v tiskovinách a na internetu

Už znáte Měřilku Vlhkomilnou?

Pokud ne, dost možná na vás tato sympaťačka zasílající data o teplotě a vlhkosti v následujícím měsíci vykoukne ze stránek tiskovin nebo na internetu. Umístil ji tam T-Mobile Czech Republic v rámci kampaně podporující prodej IoT čidel pro malé a střední podniky. Ty fungují na námi provozované síti Sigfox.

Kampaň běží od 20. září 2018 do 11. listopadu a dělí se na dvě fáze – obecnou a produktovou.

Zdroj