PR článkyPrůmysl 4.0

Zavedení digitalizace zdvojnásobí objem výroby

Cesta jedné společnosti k IIoT začala podstatně dříve, než tento koncept získal svůj populární název.

Derek Harper přesně nevěděl, jak má pojmenovat změnu, která se postupně vkrádala do společnosti Faurecia. Pouze cítil, že blížící se zvrat je nevyhnutelný. Jako světový výrobce v oblasti automotivu úrovně Tier 1 s kapitálem 21 miliard dolarů představovala společnost Faurecia (stejně jako většina výrobců) v roce 2015 organizaci, kde vše fungovalo v papírové a tabulkové formě a která za posledních 20 let zaznamenala obrovský vzestup. S rozšiřováním firmy však narůstala i složitost, ale obecné přesvědčení, že věci jsou jakžtakž v pořádku, zůstávalo neměnné.

Avšak stav věcí, které jsou relativně v pořádku, nebyl pro danou společnost dostatečně uspokojivý.

Vedení firmy se proto pokusilo o digitalizaci toho, co je ve společnosti Faurecia nazýváno Excellence System. Jedná se o stávající výrobní protokol, jenž standardizuje osvědčené postupy na celém světě. Základní koncepce spočívala v připojení strojů ke společnému systému správy dat. Pokud to zní hodně podobně jako průmyslový internet věcí (Industrial Internet of Things – IIoT), je to proto, že je to vlastně totéž. To, na co se ve společnosti Faurecia soustředili, nebyl termín, jakým bude daný proces správně pojmenován, nýbrž to, co skutečně potřebovali.

Domnívám se, že společnost Faurecia rozhodně pociťovala potřebu něco inovovat, ale nebylo to vůbec jednoduché, protože do té doby se u nás něčím takovým nikdo nezabýval,“ obhajoval postup firmy Derek Harper, viceprezident společnosti pro informační technologie pro oblast Severní Ameriky. „Věděli jsme, že potřebné nástroje jsou k dispozici, ale někde mimo naši společnost. Ačkoli jsme nepoužívali populární názvy, jako je IIoT nebo Průmysl 4.0, posunuli jsme se směrem k optimalizaci digitalizace. Společnosti bylo jasné, že potřebujeme být efektivnější a konkurenceschopnější. Vedení firmy skutečně vidělo příslib v optimalizaci digitalizace, pokud bude správně provedena,“ připomněl Harper, „bylo jim jasné, že digitalizace představuje budoucnost výroby, a zdvojnásobili její objem tím, že ji prostě zavedli.

Jednou z klíčových technologií společnosti Faurecia bylo zavádění automaticky naváděných vozidel (AGV) napříc všemi jejími podniky.

Společný systém

Společnost Faurecia vyrábí kompletní sedadla, jejich komponenty, interiéry vozidel a technologii kontrolující emise pro některé z předních světových výrobců automobilů. Jeden ze tří automobilů po celém světě má zabudován alespoň jeden z produktů společnosti Faurecia. S více než 260 výrobními podniky a 100 000 zaměstnanci po celém světě jsou velikost a rozsah společnosti Faurecia velmi působivé.

U každé úspěšné firmy této velikosti se vyskytují různé přetrvávající trendy, včetně pocitu, že změna je obtížná a že pracovní procesy jsou osvědčené a hluboce zakořeněné.

To je důvod, proč Harper uváděl, že nápad něco změnit, jenž vzešel ze strany managementu, byl ve společnosti Faurecia prvním krokem k zavedení digitalizace do výroby. „Nutnost digitální transformace byla diskutována a vysvětlována od generálního ředitele směrem dolů,“ zdůraznil Harper. „Tento důležitý krok byl objasňován na každém zasedání výkonné rady a v každém vyslaném sdělení. Stále je tato koncepce zřetelně a důrazně podporována a to nám pomáhá, když provádíme transformaci. Společnost specifikovala zcela konkrétní požadavky a očekává jejich implementaci bez jakýchkoli výmluv.

Když se v roce 2015 daný proces rozběhl, společnost Faurecia shromáždila více než 200 možných podnětů a nakonec vybrala 42 prověřených koncepcí, které pak byly prováděny a sledovány. Do roku 2016 byly v rámci společnosti vytvořeny čtyři digitální toky, z nichž každý běží paralelně a každý je vázán na celkový Excellence System společnosti Faurecia.

Představitelé společnosti Faurecia uvedli, že skutečným klíčem k úspěchu Excellence Systemu byl správný způsob komunikace a sdělování potřebných změn, a to jak z nejvyšších úrovní managementu, tak i v rámci samotných podniků.

Jednalo se o tyto systémy:

1. Digitalizace provozu: Standardy společnosti byly vydány se zaměřením na několik technologií:

 • automatizace, tj. automaticky naváděná vozidla (AGV), roboty a coboty
 • digitalizace kontroly řízení, které je navrženo tak, aby na dílně probíhalo vše bezpapírovou formou
 • strojová inteligence a prediktivní údržba
 • zpětná vysledovatelnost, vše je postaveno na základě implementace RFID a dalších systémů sledování produktů
 • optimalizace logistiky
 • monitorování údržby zařízení
 • systém optického navádění

2. Digitální HR (personalistika) a odbor interní komunikace: Společnost věděla, že výcvik a oblast komunikace budou klíčovým prvkem v každém kroku procesu. Mezi kroky, které společnost zrealizovala, patří:

 • založení univerzity společnosti Faurecia, jež se zaměřuje na poskytování společných vzdělávacích materiálů zaměstnancům po celém světě
 • projekt PASS poskytující standardizované HR soubory pro všechny podniky na celém světě a zjednodušený proces připojení k firemnímu softwaru, což usnadňuje administraci
 • sociální síť s názvem Faur’us, jež má v současné době 17 000 členů s 5 000 aktivními uživateli
 • vylepšená digitální komunikace, v níž je zahrnut přístup na WebEx pro uspořádávání externích audio- a videokonferencí, včetně nástroje Skype for Business pro interní rozhovory

3. Digitalizace prodeje a programů: Zahrnuje nástroj pro řízení vztahů se zákazníky (CRM), včetně systému KPI programu (klíčové ukazatele výkonnosti). Systém byl uveden do prodeje v únoru. Digitalizace všech těchto systémů je dalším krokem pro tým prodeje.

4. Digitální proces výzkumu a vývoje (R&D): Tato funkce automaticky spojuje proces návrhu, konstrukčních činností, výroby a výrobní kusovník do skutečného systému správy životního cyklu výrobku.

Je to právě oblast digitalizace provozu, v rámci které naráží společnost Faurecia při hledání společného jazyka a cíle na dvě oddělení: IT a OT (informační a provozní technologie). Harper jakožto profesionál v oblasti informačních technologií tuto výzvu přirozeně chápe: „Dostáváme se k problematice vlastnictví; OT jsou vlastněny konstrukčními týmy a IT patří IT týmům. Konvergence je nadále výzvou. Intenzivně však na tom pracujeme.

Jedna z věcí, kterou jsme začali dělat, je vytváření nové pozice v IT organizacích, abychom se více zaměřili na problematiku řízení a spolupracovali s těmito týmy,“ pokračoval Harper, „chceme se ujistit, že je správně chápáno to, co požadujeme od IT. Na druhou stranu se budeme setkávat i s přechody odborníků na provozní technologie do IT oddělení.

Řešení výzev je na prvním místě

S jakoukoli změnou dochází k zadrhávání a součástí procesu ve společnosti Faurecia je rozpoznání případného odporu vůči těmto změnám i snaha o to, aby přechod byl co nejméně bolestivý. „Pro úspěšné zavedení změn pomáhá, když jsou přijímány vedením daného podniku. Management totiž opravdu řídí úspěch celého projektu. Podniky se silným vedením tyto změny přijmou za své. Neexistuje žádné sezení na dvou židlích. Není nutné je k tomu tlačit, sami tomu fandí a změnu vítají,“ doplnil Harper.

Zaměstnanci některých podniků jsou otevřenější než jiní. Občas narážíme na odpor. Je to přirozené a může to být způsobeno mnoha různými faktory. Tlačíš na provedení změn a někteří lidé jsou prostě proti tomu,“ konstatoval Harper.

Takže směr společnosti Faurecia je jasně definován, už je možné pochlubit se i některými úspěchy. Například začali automatizovat plánování výroby komponent v podnicích, což je proces, který byl v minulosti zpracován pomocí tabulkového procesoru. „Pracovníci se obrátí na technologii, vidí objem prací a porovnají jej s tím, co pravidelně odvádějí,“ vysvětlil Harper. „Manuální práci založenou na excelovských souborech zautomatizovali. Pomáhají nám i s prověřováním aplikací. Program jsme přizpůsobili a upravili, abychom pomohli operátorům,“ uvedl Harper a pokračoval, „konečným cílem je zefektivnění práce operátora a přijetí jeho myšlenek a koncepcí. Tento iterativní přístup je velmi důležitý.

Kroky směřující k IIoT

Zatímco společnost Faurecia je ve fázi obnovy a revizí svých procesů a provozních operací, koncept IIoT explodoval všude kolem. Problémy, s nimiž se potýkají, lze uvést jako učebnicové příklady nasazení systému IIoT. Příběh společnosti Faurecia však není z učebnice, pochází přímo z živé laboratoře.

Jednou z oblastí zlepšení bylo vytvoření spolehlivějšího měření celkové účinnosti zařízení (OEE) a sdílení tohoto měření s výrobními týmy. „Tato data budou pro naše pracovníky přístupnější,“ zdůraznil Harper. „Získat v minulosti výsledek OEE představovalo zdlouhavé manuální počítání. Tyto informace jsou pro naše týmy velmi důležité, abychom se mohli kvalifikovaně rozhodovat na základě dostupných dat.

Harper na závěr uvedl, že digitální transformace společnosti stále nabývá na síle, neboť neustále nové a nové technologie IIoT nabízejí příležitost k dalšímu růstu společnosti.

Myslím si, že existují možnosti, o kterých se nám dnes ani nezdá. A jelikož se algoritmy stále zlepšují, včetně doprovodného softwaru na bázi cloudu, možnosti s tímto druhem propojení jsou nekonečné,“ představil svou vizi Harper.

Zdroj