Průmysl 4.0

Co dokáže IIoT?

Průmyslový internet věcí (Industrial Internet of Things – IIoT) vylepšuje výrobní operace tím, že zlepšuje konektivitu, správu zařízení, monitorování výroby a vztahy se zákazníky. Níže popisujeme devět přínosů.

Ve světě průmyslu se tomu říká průmyslový internet věcí (Industrial Internet of Things – IIoT), ve výrobě je to velice módní pojem a zdá se, že se o něm mluví všude. Podobně jako internet věcí (Internet of Things – IoT) propojuje také IIoT zařízení a lidi, shromažďuje a sdílí velké množství dat. IIoT umožňuje realizovat inteligentnější a autonomnější stroje a umožňuje těmto strojům vzájemně komunikovat.

Bohužel jiné, podrobnější informace o IIoT k dispozici nejsou. Kromě chytrých zařízení, shromažďování a sdílení dat většina lidí neslyšela nic o tom, co vlastně IIoT dokáže. Níže popisujeme dalších devět přínosů IIoT.

 1. Monitorování výroby
  Protože IIoT propojuje chytré stroje, shromažďuje a sdílí velké množství dat, je nyní možno monitorovat výrobu v reálném čase. To umožňuje okamžitou reakci na narušení výroby, pomáhá eliminovat prostoje a omezit množství procesních skladových zásob. Plánovanou výrobu lze v reálném čase porovnávat se skutečnou výrobou, rychlost stroje a linky lze v reálném čase měnit a je možno upravovat také množství procesních skladových zásob. IIoT umožňuje dokončit výrobu včas a synchronizovaně s procesními skladovými zásobami i skladovými zásobami surovin.
 2. Vzdálená správa zařízení
  Připojení strojů kompatibilních s IIoT k síti umožňuje vzdálenou správu zařízení. Pracovník má možnost spravovat nebo monitorovat zařízení odkudkoli a není omezen tím, že by se musel nacházet přímo před zařízením, které vyžaduje údržbu. Pro lepší pochopení toho, co se skutečně se zařízením děje, lze použít chytré senzory. Je možno nastavit protokoly tak, aby aktivně spravovaly zařízení, šetřily náklady na energii a snižovaly celkové provozní výdaje.
 3. Údržba zařízení
  Pomocí IIoT lze snadno implementovat výstrahy údržby podle stavu. IIoT je klíčovým faktorem umožňujícím realizovat údržbu na bázi spolehlivosti a využívat strojové učení pro podporu prediktivní údržby. To vše se pozitivně odráží ve zvýšeném objemu výroby, omezení odstávek, nižších nákladech na údržbu, vysoké spolehlivosti strojů a větší návratnosti investovaného kapitálu v podobě lepšího využívání stroje a objemu výroby.
 4. Identifikace položek a komunikace
  Čárové kódy jsou téměř na všem. Namísto nich se však stále více používají značky rádiové identifikace (RFID), které nabízejí větší flexibilitu. Ve spojení se systémem GPS nabízejí značky RFID větší možnosti, nicméně shromažďování a sdílení dat může být stále problematické. IIoT dokáže propojit systémy čárových kódů a značek RFID a odstranit mnoho problémů souvisejících s komunikací tím, že umožní těmto systémům shromažďovat a sdílet velké množství dat o produktech, materiálech, probíhající výrobě a pohybech skladových zásob, čímž přispívá k lepší správě v reálném čase.
 5. Průběžné zlepšování díky analýze dat
  Štíhlá výroba, Six Sigma a další koncepce průběžného zlepšování potřebují spoustu dat. Proto je průmyslový internet věcí tak důležitý. IIoT pomáhá agregovat produktová data, procesní data a další data a pomáhá je dostat k těm správným lidem a na správná místa k analýze. Přesně to potřebují pracovníci zabývající se průběžným zlepšováním k tomu, aby identifikovali problémy, dobrali se k hlavní příčině, implementovali vylepšení a ověřili si, že tato zlepšení fungují.
 6. Autonomní manipulace s materiálem
  IIoT se dokáže připojit v podstatě ke všemu, včetně zařízení pro manipulaci s materiálem, jako jsou automaticky naváděná vozidla (Automated Guided Vehicles – AGV) a automatizované skladovací a vychystávací systémy (Automated Storage and Retrieval Systems – ASRS). Výrobní linka může vyzvat AGV k vyzvednutí produktů nebo přivezení materiálu. AGV může vyzvat systém ASRS k uložení určitých produktů do skladu a výrobní linka může vyzvat ASRS k zaslání dalších surovin, což následně přiměje k činnosti vozidlo AGV. To vše může běžet autonomně a jednotlivé jednotky spolu mohou komunikovat v reálném čase.
 7. Zlepšení komunikace s dodavateli
  IIoT umožňuje komunikaci s dodavateli tím, že jim poskytuje provozní informace pro vzdálenou automatizaci a optimalizaci procesu. Komunikaci s dodavateli na bázi IIoT lze rozšířit o informace, jako je objem výroby, úroveň skladových zásob, rozpracovaná výroba a úroveň zásob materiálu, to vše pro podporu dodávek skladových zásob právě včas (just-in-time), skladových programů spravovaných dodavateli a lepší řízení skladových zásob materiálu.
 8. Lepší vztahy se zákazníky
  Pokud jde o zákazníky, IIoT může odběratelskému kanálu poskytovat přehled o výši skladových zásob dokončených výrobků. To umožňuje snížit úroveň skladových zásob, snížit přepravní náklady, snížit skladovací a distribuční náklady a poskytovat lepší zákaznické služby. Pomáhá to výrobním a distribučním operacím dostat správné produkty na správná místa a ve správný čas, což zvyšuje spokojenost zákazníků.
 9. Lepší rozhodování managementu
  V dnešním vysoce konkurenčním prostředí musí mít tým managementu k dispozici informace v reálném čase, aby mohl přijímat rozhodnutí s výrazným dopadem na náklady a zisky firmy. IIoT umožňuje managementu dostávat ty správné informace, aby měl přehled o tom, co se děje na výrobní úrovni, aby mohl přijímat rozhodnutí potřebná pro lepší řízení celkových provozních nákladů a zvyšování firemních zisků.

IIoT dokáže mnohem více, než se většina lidí domnívá. Propojuje zařízení a lidi, shromažďuje a sdílí velké množství dat, umožňuje a integruje inteligentnější a autonomnější stroje. IIoT je skvělým nástrojem, který umožňuje výrobcům zlepšit širokou řadu operací. Využijte této příležitosti.

John Clemons je ředitel pro IT ve výrobě společnosti Maverick Technologies. Upravila Emily Guentherová, zástupkyně obsahového ředitele, Control Engineering, CFE Media, eguenther@cfemedia.com.

Zdroj