Průmysl 4.0

Výroba 4.0: Stačí přidat lidi

Přidáním lidského intelektu k technologii lze dosáhnout lepších výsledků.

Aktuální pokrok ve výrobě je označován jako Průmysl 4.0 (Industrie 4.0), což je idea, která přesně popisuje vzestup automatizace, robotiky a inteligentních technologií, ale opomíjí úlohu lidských pracovníků. Výroba 4.0 (Manufacturing 4.0) představuje naopak novou dynamickou dobu, kdy odblokování a vynásobení lidské vynalézavosti poslouží jako klíč k výrobě, k zvyšování efektivity, k inspirování nové generace kvalifikovaných pracovníků a vytváření ziskovosti.

Výroba ve Spojených státech se vyvíjí. Digitalizace, zdokonalené monitorování a snímání – včetně rychlejších výpočetních a datových sítí – vytvořily nová inteligentní tovární prostředí. Tento vývoj byl popsán jako Průmysl 4.0, tj. sloučení technologie internetu věcí (IoT), automatizace a dalších inteligentních továrních technologií.

Problém se současnou definicí Průmyslu 4.0 spočívá v tom, že ignoruje nebo odmítá roli lidských znalostí a kreativity. Tvrdit, že větší množství dat samo o sobě stačí k vývoji výroby nebo že robotika a umělá inteligence (AI) mohou analyzovat a řešit složité problémy stejným způsobem jako člověk, je pouze slabým argumentem.

Elon Musk, generální ředitel společnosti Tesla, odeslal 13. dubna 2018 tweet, v němž reagoval na problémy ve výrobě ve své společnosti: „Ano, příliš velká automatizace v Tesle byla chyba. Abych byl přesný, byla to moje chyba. Lidé jsou až příliš podceňováni.

Zaměstnanci z továren a podniků jen tak brzy nevymizí. Otázkou je, jakou roli budou hrát na cestě vpřed?

Výrobní odvětví na křižovatce

Budoucností výroby je dát pracovníky na dílně dohromady s IoT a pak využít schopností pracovníků analyzovat správná data v pravý čas a na správných místech. Přidejte k tomu aplikaci integrovaných principů štíhlé výroby a výrobní podniky z toho vytvoří kulturu nepřetržitého zlepšování. Říkáme tomu Výroba 4.0 (obrázek 1). A o tom má být Průmysl 4.0.

Již příliš dlouho se z pracovníků ve výrobní sféře uměle vytvářel nepřítel pokroku. Výrobci odeslali spotřebitelům, akcionářům, odborům a občanským lídrům informace, že větší zisky budou generovány prostřednictvím ještě větší automatizace, většího počtu počítačů a technologií. Neúmyslným důsledkem bylo, že výrobní odvětví získalo renomé neatraktivní profese a nedokázalo přilákat novou generaci potenciálních pracovníků. Společně s představou o zastaralých, tmavých a špinavých výrobních továrnách, jak jsme jeznali z minulých dob, tudíž není překvapením, že výrobní podniky nejsou schopny najít na pracovním trhu vhodné kandidáty.

Průmysl 3.0 jakožto současná éra výroby byl poznamenán počítačem řízenou automatizací. Jedná se o období, kdy se méně spoléháme na zaměstnance ve prospěch složité automatizace a robotiky. Je to také doba globalizace. Ta otevřela nové trhy, ale rovněž vytvořila výzvy, protože výroba se přestěhovala do méně rozvinutých zemí s nízkou úrovní zákonných předpisů a minimálními standardy pro kvalitní pracovní podmínky zaměstnanců.

Na výrobní průmysl bylo pohlíženo jako na oblast velmi namáhavé fyzické práce bez možnosti seberealizace. Současně se vyvíjela nová generace pracovníků v digitálním prostředí, tzv. generace iPhone. Proč by se mladí lidé měli hnát za prací v továrně, když jim jsou dobře známy veškeré negativní konotace spojené s výrobním průmyslem? Nedostatek pracovníků nové generace urychlil ztrátu pracovních míst ve výrobní sféře i v dalších rozvinutých zemích.

Každému je jasné, že se výrobní sféra nachází na křižovatce. Vedení musí určit, zda jsou stávající systémy udržitelné, zvážit zakládání nových podniků v zahraničí nebo spojit svůj osud s AI (umělou inteligencí). Naštěstí existuje i jiná cesta.


Z kombinace internetu věcí (IoT), nástrojů štíhlé výroby a lidského myšlení nám vychází, z čeho se skládá Výroba 4.0. Autorskými právy na všechny obrázky disponuje společnost Leading2Lean

Integrace počítačů a lidí

Výroba 4.0 integruje systémová zařízení s největším počítačem na planetě: s lidskou myslí. Tím se zásadně liší od Průmyslu 4.0, který se zaměřuje na internet věcí, snímače, robotiku a umělou inteligenci. Dosazuje zpět do rovnice operátory na linkách, techniky a další pracovníky z dílny a zachycuje lidskou motivaci a tvůrčí představivost napříč celým podnikem.

Výrobci mají tendenci instalovat snímače všude po dílně, kde je to jen napadne. Snímače jsou schopny identifikovat problémy, ale nedovedou je diagnostikovat nebo interpretovat. Když se technologické a výrobní procesy hroutí, musí na to člověk reagovat, identifikovat základní příčinu problému a odstranit ho nebo navrhnout způsob řešení.

Průměrný podnik disponuje kombinací nesourodých systémů, které mohou zpomalit vstup a přístupnost dat. Mnohé z těchto systémů jsou citlivé na nainstalované snímače, zatímco jiné nikoli, ale množství dat, které je možno z IoT snímačů dostat, snadno vytvoří dilema ohledně přetížení dat, což musí rozlousknout vedení podniku. Tato situace zpomaluje řešení problémů s abnormalitami, což je v rozporu s principy Výroby 4.0.

Díky internetu věcí a poskytování dat pracovníkům způsobem, kterým jsou schopni jej uplatnit (např. vizualizace), využívá výrobní sféra výhod nového vývoje v oblasti výpočetní techniky, což vede k vyšší efektivitě, lepší přesnosti, prediktivní analýze a vyšší ziskovosti.


Jednotný systém štíhlé výroby (LES) spojuje všechny stávající výrobní systémy

Jednotný standard pro výrobní dílny

Jednotný standard pro výrobní dílny je cílem většiny výrobců a ještě nedávno bylotéměř nemožné jej dosáhnout bez vysokých nákladů a rizik. Jednotný systém štíhlé výroby poskytuje způsob, jak toho dosáhnout, protože spojuje stávající odlišné systémy. Není třeba rušit a vyměňovat systémy. Jednotný systém štíhlé výroby umožňuje zaměstnancům, bez ohledu na jejich roli v podniku, přístup do jednotného systému pro zadávání, sdílení a extrahování dat, což zase podporuje Výrobu 4.0 (obrázek 2). Pokud výrobní linky a zařízení pracují v rámci jednoho systému, odstraní se tím nejednoznačnost údajů a zvýší se přesnost.

Úplná viditelnost dat přichází s dalším klíčovým přínosem. Poskytuje viditelnost operací a umožňuje pracovníkům analyzovat, chápat a přijímat lepší rozhodnutí. Najednou jsou oprávněni činit samostatná rozhodnutí. Mají volné ruce a mohou sami identifikovat neefektivitu a přicházet s inovacemi.

V těchto případech technologie nenahrazuje lidi, nýbrž zvyšuje lidský výkon. Týmy a jednotliví pracovníci mohou sledovat, kde a jak ostatní zvyšují výkonnost podniku, a vytvářet tak kulturu neustálého zlepšování a sdílení osvědčených postupů. Výsledkem je pokračující inovace, protože týmy tvoří lepší způsoby, jak splnit úkoly a zabránit výskytu abnormalit ve výrobě.

Výroba 4.0 bude také obdobím dynamických pracovišť, kdy jsou pracovníci nuceni zvládat stále nové výzvy. Lidé se opět stanou nedílnou součásti výroby. Noví pracovníci budou přilákání do výroby a budou to pracovníci s ambicemi a novými dovednostmi. Lidský talent, schopnost analyzovat, chápat, přizpůsobovat se a tvořit – to vše bude nezbytné pro posun vpřed. Až ve chvíli, kdy bude povaha dynamického výrobního pracoviště odhalena a předávána budoucím zaměstnancům, je schopna přilákat novou generaci pracovníků, kteří opět zažijí možnost seberealizace a pocit sebenaplnění z odvedené práce na dílně.

Keith Barr je prezident a generální ředitel společnosti Leading2Lean, která je mediálním partnerem společnosti CFE Media.

Zdroj