Chytré zemědělstvíSmart City

Opatření adaptace na změny klimatu a IoT

Řada českých měst řeší projevující se změny klimatu – nedostatek vody, úbytek vegetace, zvyšující se nebo teplotu v sídlech. IoT je součástí řešení pro dlouhodobé sledování efektivity enviromentální politiky a investic do adaptace území na klimatickou změnu.

Dlouhodobě udržitelný přístup

Od nekoncepčního boje s dopady typu kropení vozovek a chodníků rozpálených center měst, přes dotací zvýhodněné investice do revitalizací zeleně nebo náhodných úprav zvyšující retenci vody začínají municipality postupně přistupovat k problému klimatické změny komplexněji. Vypracovávají Strategie adaptace na změnu klimatu. Využití moderních technologií a dostupných dat pro adaptaci na klimatickou změnu doporučují experti společností sdružených pod Asociací pro komunikační nástroje a IoT, která sdružuje odborníky nejen v technologické oblasti, ale i krajinné architektury, urbanismu a vodohospodářské infrastruktury, kde jsou IoT technologie stále více využívány.

Zdroj: Pixabay

IoT data patří do GIS a mají být užívána k efektivnímu rozhodování ve veřejném sektoru

V případě adaptace na změnu klimatu zaměřené v městech ČR zejména na aktuální „boj se suchem“ je třeba získat plošná data o teplotě, vlhkosti, prašnosti, ale i chování vegetace. Plošnou analýzu větších území poskytují satelitní snímky, data o chování konkrétních, zejména centrálních lokalit však často chybí, přitom technologické řešení je dostupné. Zlepšit je třeba i práci s daty – řada měst nepracuje dostatečně efektivně s Geografickými informačními systémy (GIS) a neplní je mapovými podklady, které vzniknou interpretací dat ze sítí IoT. Interpretace takových dat umožňuje kvalitnější zpracování nejen strategické dokumentace, ale i konkrétních investičních projektů v sídlech a krajině a umožňuje tak zvýšit efektivitu a hospodárnost investic veřejného sektoru.

Zdroj: Pixabay

Monitoring a evaluace

Dlouhodobé sledování naplňování strategických cílů v oblasti adaptace na změnu klimatu vyžaduje systémový přístup a ekonomickou rozvahu o finanční udržitelnosti. Kombinace dálkového průzkumu země a internetu věcí umožňuje vysoce efektivní sběr dat s nízkými náklady v porovnání s opakovaným místním šetřením na plochách spravovaných municipalitami.

Autor: Martin Vokřál