PR článkySmart City

Koncept Smart City je stále populárnější. Na špici dodavatelů reálně fungujících chytrých řešení je ČD – Telematika

Chytrých řešení kolem nás neustále přibývá a ovlivňují náš každodenní život možná více, než si vůbec uvědomujeme. Nejvíce se tento trend projevuje v dopravě, tedy v oblasti, se kterou se potkává drtivá část společnosti v podstatě na denní bázi. Jedním z notorických problémů je možnost parkování, a proto nepřekvapí, že nabídka chytrých řešení v této oblasti je poměrně pestrá. Mezi přední dodavatele těchto řešení patří ČD – Telematika, která pečlivě dbá na to, aby její instalace přinášely skutečné benefity. I proto nově začala nabízet i chytrý monitoring budov.

Parkovat se dá i v klidu

ČD – Telematika již má v rámci konceptu Smart City po celé České republice v segmentu dopravy celou řadu úspěšných instalací. V oblasti parkování je pomyslným vrcholem nabízených řešení Centrální informační systém (CIS), který dokáže skloubit potřeby rezidentů, abonentů i návštěvníků, ať už se jedná o dlouhodobé nebo krátkodobé parkovací oprávnění. Jedná se o komplexní řešení správy parkování ve městech včetně napojení parkovacích automatů na dohledové centrum nebo kontroly dodržování pravidel. Kontrola respektování pravidel parkování probíhá typicky kamerovým vozidlem. Jde o skutečně výkonný prostředek s teoretickou kapacitou snímání až 600 registračních značek za minutu. Doplňkovou kontrolu mohou prostřednictvím mobilní aplikace provádět také městští strážníci. CIS poskytuje zpětnou vazbu o obsazenosti jednotlivých zón či lokalit, což umožňuje reagovat na aktuální vývoj a potřeby jak města, tak řidičů.

Systém samozřejmě funguje i za zhoršených povětrnostních podmínek či v noci a umí také rozpoznat odcizené auto. Navíc je uživatelsky velmi komfortní, lze například na dálku prodloužit dobu parkovacího oprávnění bez nutnosti návratu k vozidlu prostřednictvím virtuálních parkovacích hodin. CIS také díky své architektuře umožňuje integraci s dalšími městskými systémy. Již více než tři čtvrtě roku funguje Centrální informační systém pro dopravu v klidu ve statutárním městě České Budějovice. Hlasování odborné poroty soutěže Parkoviště roku 2018 vyneslo této instalaci v kategorii Nástroje a inovace druhé místo. A na posledním kongresu Evropské parkovací asociace byl CIS dodaný a nainstalovaný ČD – Telematikou v Českých Budějovicích doporučen jako vhodné řešení pro organizaci a správu parkování ve městech.

Chytrý monitoring parkovišť

Řešení dodávaná ČD – Telematikou umožňují také inteligentní monitoring parkovacích ploch. Jedná se například o online sledování obsazenosti parkovacích míst, nebo analyzování obrazového záznamu a získávání dat o provozu na komunikacích, jako třeba počtů vozidel, jejich kategorizaci a další. Dodávaný software je také schopen vyhodnocovat podezřelé chování na parkovišti a zvyšuje tím bezpečnost. Systém dokáže v ideálním případě analyzovat až 400 parkovacích míst jednou kamerou, v praxi se průměr pohybuje mezi 20 až 30 místy na jednu kameru. Systém může být využit i pro vnitřní parkoviště. Nároky na infrastrukturu jsou minimální – stačí zajistit pouze napájení a datovou konektivitu. Úspěšnost detekce se standardně pohybuje kolem 99 %. Zhoršené klimatické podmínky jako je déšť, mlha a sněžení nemají na detekci zásadní vliv. Samozřejmou prioritou je bezpečnost dat, proto byl systém od samého základu navrhován s cílem nabídnout maximální zabezpečení a variabilitu řešení dle potřeb zákazníka. Součástí řešení mohou být i navigační panely, které informují řidiče i několik kilometrů od parkoviště o obsazenosti dané parkovací lokality a navigují je na volná parkovací místa. Nedávno se takové navigační panely dodané ČD – Telematikou objevily například v Ústí nad Labem. Uživatelsky komfortním prvkem může být mobilní aplikace pro řidiče, která šetří čas při hledání volných míst, neboť umí navigovat na konkrétní volné místo. Naopak správu a dohled umožní webový prohlížeč díky systému managementu parkovišť. V něm lze například definovat parkovací pravidla, získávat informace o délce parkování, průměrné vytíženosti parkovišť nebo o parkovacích deliktech.

Drtivou většinu času trávíme v budovách, snad budou brzy chytré!

A když už člověk zaparkuje, tak jde zpravidla do nějaké budovy. Lidé ve vyspělých zemích tráví v současné době více než 90 % času uvnitř budov. Proto je potřeba sledovat vnitřní prostředí a jeho vlastnosti. Společnost ČD – Telematika nově nabízí pro takový monitoring unikátní zařízení. V kombinaci s dodávaným softwarem upozorňuje na překročení povolených norem, může se jednat například o koncentrace CO2, či těkavých látek nebo vlhkosti a teploty vzduchu. Nabízené řešení poskytuje i analýzu výsledků a potřebná doporučení vedoucí k nápravě stavu. Dalším logickým krokem vývoje konceptu chytrých budov je řízení a monitoring přístupů do objektů.

Řešení pro budoucnost

ČD – Telematika pečlivě dbá na to, aby její řešení byla opravdu funkční a přinášela reálná zlepšení v daných oblastech. Počet úspěšných instalací i proto neustále roste a také nabízené portfolio řešení v rámci konceptu Smart City se postupně rozšiřuje.

www.cdt.cz