Smart CityTiskové zprávy

Pražské veřejné osvětlení se dočká obnovy a smartifikace

Radní hlavního města Prahy rozhodli o  obnově pražského veřejného osvětlení. Ve schváleném rozsahu 150 miliónů korun ji zajistí Technologie hlavního města Prahy, a.s. (THMP), která má správu, provoz a údržbu pražského veřejného osvětlení od 1. června 2018 na starost.

Obnova má proběhnout do konce roku 2020 hned v několika oblastech. Bude se týkat nejen výměny svítidel, obnovy nátěrů či celkové výměny stožárů veřejného osvětlení (VO), ale i obnovy zařízení slavnostního osvětlení, věžních a veřejných hodin. Bude zahájena postupná přestavba zapínacích míst a jejich vybavení komunikací, dále budou v pilotním provozu nasazeny regulátory napájení zapínacích míst, jež umožní snížit náklady na elektrickou energii soustavy veřejného osvětlení. Začne se i se společnou obnovou sítí s přípravou pro síť nabíjecích stanic včetně obnovy veřejného osvětlení LED svítidly s komunikací.

Zdroj: www.thmp.cz

,,Investice do pražského veřejného osvětlení byly dlouhodobě poddimenzovány. Přibližně jedna třetina stožárů je starších 35 let a je tudíž po své životnosti. Schválené projekty obnovy se týkají nejen modernizace soustavy veřejného osvětlení, ale i smartifikace, v rámci které se plánuje vybavení LED svítidel a zapínacích míst komunikací a postupné rozšíření nabíjecích míst pro elektromobily ze stožárů veřejného osvětlení,“ říká radní pro majetek Jan Chabr.

Do roku 2030 město počítá s tím, že se počet elektromobilů v metropoli zvýší na minimálně 100 tisíc. Metropole chce vyměnit tisíce lamp veřejného osvětlení za dobíjecí. Město se proto pustí do budování vlastní sítě. V rámci obnovy sítí dojde do konce roku 2020 ke společné koordinované výměně kabelů distribuční sítě PRE a sítě VO hlavního města Prahy na Vinohradech v ulicích Chodská, Kladská, Slovenská a Slezská. THMP zároveň provede výměnu vybraných stožárů VO a instaluje na nich nová LED svítidla s komunikací a dynamickým řízením a osadí nabíjecí stojany na připravené patice s využitím smart cities technologií.

Zdroj: www.thmp.cz

,,V rámci obnovy osvětlení chceme ještě letos zahájit pilotní projekt zapínacích míst s komunikací, kde provedeme kompletní přestavbu vybraných zapínacích míst s komunikací a doplníme je o regulátory zajišťující formou optimalizace parametrů úsporu elektrické energie a tím prokazatelné snížení provozních nákladů na soustavu veřejného osvětlen. Následný postupný roll-out bude zahájený příští rok,“ doplňuje předseda představenstva Technologie hl. m. Prahy Tomáš Jílek.

Dále je plánována ve vybraných lokalitách plošná obnova nátěrů VO. Zde se bude jednat buď o celoplošnou obnovu nátěrů VO či částečnou obnovu nátěrů. Rozsah bude stanoven podle míry poškození stožárů. Některé nátěry budou provedeny ve formě tzv. antiplakátů.

Od aplikace a obnovy tzv. antiplakátovacích nátěrů si slibujeme snížení černých výlepů na stožárech VO, které jsou problémem zejména v místech s vysokou koncentrací osob, jako jsou např. stanice metra, frekventované ulice apod.,“ dodává místopředseda představenstva Technologie hl. m. Prahy Tomáš Novotný.

Zdroj: www.thmp.cz

V neposlední řadě je plánována i obnova technologie slavnostního osvětlení architektonických objektů HMP z důvodu provozního opotřebení a stáří stávajících svítidel. Některá jsou na hranici životnosti a díly jsou na trhu nedostupné. Obnova bude zahájena u objektů, kde jsou původní svítidla v havarijním stavu. Jedná se například o Kostel sv. Haštala, Kostel sv. Martina, Jindřišskou věž či Národní divadlo. Dojde k obnově i vybraných věžních a veřejných hodin. Nový pilotní koncept by měl zajistit vzdálenou komunikaci správce THMP s veřejnými hodinami.

Zdroj