Smart CityTiskové zprávy

Vytvoření odolných měst získává na důležitosti, vyplynulo z konference CIIRC ČVUT

CIIRC ČVUT hostil ve dnech 3. a 4. října mezinárodní konferenci zaměřenou na odolnost měst v době umělé inteligence (Urban Resilience), kterou organizoval společně s EFEED. Urban resilience je relativně nová oblast výzkumu a propojuje výsledky z různých vědních odvětví s cílem připravit města na zvládání rizik spojených s takovými událostmi, jako jsou zemětřesení, povodně, blackouty nebo znečištění.

Téma odolnosti měst je extrémně důležité, a přesto hojně opomíjené nebo ignorované. Měli bychom začít rozvíjet vhodné komplexní metody, které umožní řízení měst v neočekávaných situacích,“ uvádí profesor Vladimír Mařík, vědecký ředitel CIIRC ČVUT téma konference. „Tyto situace mohou být způsobeny nejen přírodou, ale také jako důsledek rozvoje technologií. Využívání vhodných metod umělé inteligence může tento obor velmi ovlivnit,“ dodává Mařík.

Konference se zaměřila především na umělou inteligenci (AI) pro městskou, územní a evropskou / širokou odolnost, principy systémové integrace, simulaci a modelování založené na AI, sdílení znalostí, analýzu dat a strojové učení. Jeden z tematických bloků byl věnován bezpečnosti a využití řešení pro průmysl 4.0. Důkladně byly projednány nové metody řízení rizik a krizového managementu při katastrofách v chytrých městech a krajích. Simulace a rozhodování založené na umělé inteligenci se v této oblasti využívá stále více, protože složitost spravovaných městských a regionálních systémů překračuje všechny limity a rozhodování se provádí za nejistoty a bezodkladně. Zvláštní pozornost byla věnována vzdělávání v oblasti odolnosti měst, velmi zajímavé prezentace přednesli také studenti.

Druhá mezinárodní konference na téma odolnosti měst se stala velmi efektivním fórem pro experty z univerzit, průmyslu a municipalit. Dalším krokem bude vytvoření platformy pro spolupráci v reálném čase a agregace užitečných informací pro manažery měst,“ komentuje závěry konference Didier Lombard, president EFEED.

Profesor Peter Young ze St. Thomas University, Minneapolis, USA, dodává: „Ve světle mnoha zásadních problémů, kterým čelíme – změna klimatu, politická a ekonomická nestabilita, zvyšující se propojenost globálních systémů – se zranitelnost měst stává jedním z nejdůležitějších témat naší doby. Jak se učíme lépe předpovídat rizika, stále více si uvědomujeme hranice pochopení nejistého a také, samozřejmě, nepoznatelného. To znamená, že přestože zmírňování rizik zůstává důležitým tématem, hlavním úkolem je zaměřit se na vytvoření odolných měst.

Pražská konference Urban Resilience otevřela novou etapu relevantního výzkumu praktických řešení při řízení měst a aglomerací v rizikových situacích.

Zdroj