IoT produktyPR článkyPrůmysl 4.0

Jak na digitalizaci ve výrobě?

Mnoho středních a malých společností plánuje určitým způsobem digitalizovat své procesy, ale často se potýkají s nejasnou definicí kroků jak toho dosáhnout. Na otázku: „Jak začít s digitalizací?“ odpovídá společnost DAIOT s.r.o. velmi jednoduše: „Detailní analýzou současného stavu a definicí cílového stavu.

Letos bylo téma digitální transformace velmi diskutováno i na strojírenském veletrhu v Brně, kdy tento trend se již stává realitou a je nezbytné k němu přistupovat rozvážně.

Na digitalizaci se totiž nesmí spěchat a musí se dbát na postupné plnění dílčích kroků. Je potřeba vědět, že digitální transformace se týká všech procesů a oddělení ve firmách. Pokud bude cílem zavést zvýšení efektivity jednotlivých pracovišť, tak s tím musí být spojena i bezpapírová dílna, údržba, fronta zakázek, skladové hospodářství a další. Proto když někdo začne používat místo papíru Excel, nemůže být toto zlepšení chápáno jako Průmysl 4.0. Koncept musí být přesně naplánován s postupnými na sebe navazujícími kroky a musí zasahovat do určitých zlepšení ve všech odděleních. Jedině tak je možné hovořit o digitalizaci a dosáhnout zvýšení efektivity (protože operátor není zodpovědný za správnost výkresu, ale díky digitalizaci má možnost označit chybu ve výkrese, nebo postupu a hned ji odeslat k vyhodnocení – a to vše do 30 sekund). Toto je přidaná hodnota každé činnosti, která v součtu přinese vyšší zisky.

DAIOT vyvinul výrobní platformu SMBOX, který komplexněji doplňuje standardní ERP systémy (SAP, Helios, QAD, IFS…) a zlepšuje pracovní podmínky na různých pracovištích. SMBOX sbírá data pomocí dotykových monitorů s RFID čtečkou, který zlepšuje pracovní podmínky zaměstnancům a zvyšuje efektivitu výrobního procesu.

Ruční pracoviště

Finální montáž, předvýroba nebo prototypová dílna. Všechna tato pracoviště přinášejí přidanou hodnotu a jejich výkon a flexibilita je klíčovým prvkem, který rozhoduje o rentabilitě zakázky. V současném konkurenčním prostředí, kdy i Německé firmy jsou díky digitalizaci a automatizaci pod cenou českých firem nás nutí předkládat taková řešení, která mají významný vliv na výrobní proces.

Díky tomu přinášíme vysokou přidanou hodnotu nejen montážním pracovištím, ale také pomáháme s údržbou, vychystáním materiálu, uvolněním interní kvalitou a zrychlujeme změnová řízení.

Ve spojení s testovacími zařízeními, stroji, nebo nářadím dokáže SMBOX ušetřit procesní minuty okamžitě. Testovací pracoviště si spojí daného pracovníka se zakázkou a po otestování nebo zkoušce, může automaticky uvolnit výrobní dávku. Zrychlení procesů a minimalizace manuálních zápisů dat je dalším z podstatných zlepšení, které eliminací mikro prostojů získávají na hodnotě.

Ruční pracoviště s platformou SMBOX 15,6″.

Speciální pracoviště

SMBOX dokáže přinést efektivitu i na speciální pracoviště, u kterých se běžně data nesbírají. Díky tomu můžeme dostat detailní přehled nestandardních procesních kroků, které je možné dále vyhodnocovat. Mezi taková zařízení mohou patřit svářečky Schunk, testovací zařízení Weetech, zalévací karusel Rampf a další. Díky těmto získaným datům dokážeme eliminovat úzká místa a prokazatelně deklarovat správně nastavené parametry dané zakázky nejen zákazníkovi, ale také auditorovi nebo interně při tvorbě FMEA.

Testovací pracoviště s platformou SMBOX 10,1″.

Bez papírová dílna

Papír byl darem lidstvu před třemi tisíci lety a v dnešní digitální době jistě najde uplatnění na mnoha místech, výrobní procesy by to však být neměly.

Proč? Protože používat papír k zápisu dat není efektivní!

Cílem bez papírové dílny je mít okamžitě k dispozici všechny potřebné postupy, výkresy a informace, bez hledání po šuplících. Tyto prostoje doslova zabíjení efektivitu a dávají náskok konkurenci. Není nic horšího, než starý index výkresu vytažený během auditu z šuplíku auditovaného pracovníka. Díky tomu, že bez papírová dílna pomáhá všem, je možné mít na dva kliky k dispozici aktuální výkres nebo postup.

Údržba je snadná, ale bez predikce to nelze.

Dobře definovaný plán údržby zajistí bezproblémový chod strojů, zařízení i nářadí. K tomu je nutné, aby se na nic nezapomnělo. Plánováním dle termínu nebo podle počtu vyrobených kusů, garantujeme na 99%, že údržba proběhne. Predikce bývá vždy levnější než neplánovaná oprava.

Proč digitalizovat?

Pracovníci se nesmí zabývat rutinní činností, která se dá zautomatizovat! Již nyní je několik případů z Německa, kdy díky digitalizaci a automatizaci jsou jejich výrobní náklady nižší než v Česku. Toto se nesmí stávat, pokud chtějí malé a střední společnosti přežít i za 5 let.

MPO několikrát ročně vyhlašuje dotační pobídky na Digitální transformace podniku s podporou až 45% z celkových způsobilých výdajů. Kdy jindy začít, než teď?

V tomto roce byla dokonce vydána Inovační strategie České republiky 2019–2030, kterou pod záštitou Ministerstva financí zpracovala Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Strategie dokonce uvádí, že dotační pobídky budou hojně podporovány s cílem, aby Česko bylo v roce 2030 mezi dvaceti nejvyspělejšími ekonomikami světa. Aby k tomu došlo, je nezbytné udělat ještě velký kus práce.

Začněme s malými kroky a stanovme si jasnou strategii. Analýzou současného stavu se dozvíme nejvíce a díky plánované strategii budeme moci podpořit tým

Jsme zde pro Vás a s digitalizací není na co čekat. Konkurence na nic nečeká, nenechte ji ukrojit kus vašeho podílu na trhu!

Díky našim mnohaletým zkušenostem z výrobních prostředí a neustálého zlepšování víme, jak správně nastavit kroky.

Myslete na budoucnost své firmy dříve, než bude pozdě!

Začneme s auditem digitální připravenosti, navrhneme optimální řešení dle současného stavu a stanovíme časový plán s postupnými kroky.

Kontaktujte nás.

Michal Voznica