5GSmart CityTiskové zprávy

Vodafone podpoří gigabitovou budoucnost většiny vítězů 5G soutěže měst

Tři z pěti vítězných měst soutěže 5G pro 5 měst, kterou v říjnu vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, budou své 5G projekty realizovat s Vodafonem. K magistrátu Karlových Varů, se kterým Vodafone podepsal Memorandum o spolupráci pro gigabitovou budoucnost 3. července 2019, se přidávají také Ústí nad Labem a Jeseník. Tato tři města by teď měla s Vodafonem vybudovat digitální infrastrukturu a získat podporu státu v testování a využívání 5G technologií, stejně jako v rozvoji chytrých měst.

Vodafone už na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech v létě 2018 ukázal první možnosti využití 5G sítí v dopravě nebo v průmyslu. O rok později jsme na stejném místě zrealizovali první 5G holografický hovor  v České republice,“ shrnuje zkušenost s 5G v tuzemsku Jonathan Rutherford, viceprezident Vodafonu pro firemní segment. A ujišťuje: „Jsme přesvědčení, že toto prvenství na českém trhu, spolu s už fungujícími 5G laboratořemi a komerčními projekty Vodafone Group, jsou pro vybraná města zárukou úspěšného partnerství v inovacích a ve společném budování gigabitové budoucnosti. Ta bude zásadní pro zvyšování konkurenceschopnosti a zkvalitňování života lidí. Jsme odhodláni budovat gigabitovou infrastrukturu, to znamená stavět dálnice budoucnosti pro Digitální Česko.

Přenos dat o rychlosti gigabit za sekundu bude pro města velkým přínosem. Příklady vítězů soutěže 5G pro 5 měst by měly ukázat ostatním obcím a regionům cestu, jak efektivně zapojit nové technologie při zvyšování hospodářských výsledků a kvality prostředí obyvatel v různých oblastech života: od dopravy po zdravotnictví nebo vzdělávání. První kroky už udělal magistrát Karlových Varů, který s Vodafonem, gigabitovým partnerem města, zorganizoval na začátku prosince setkání s veřejností o možnostech využití sítí páté generace a jejich klíčové roli pro realizaci Strategie 2040. Následovat by měla na jaře 2020 konference a ideathon o využití 5G technologií v Karlových Varech a v regionu.

V tuto chvíli tvoříme svou novou strategii. Je zřejmé, že datová infrastruktura bude pro mnoho oblastí života města naprostou nezbytností. Její využití je doslova všudypřítomné, od optimalizace dopravy přes nakládání s energiemi a odpady po měření léčivých zdrojů a využití augmentované reality pro virtuální průvodce,“ vysvětluje primátorka města Andrea Pfeffer Ferklová.

Fotka od Ralf GervinkPixabay

Krácení vzdáleností pro Jeseník

Další město proslulé svými lázněmi chce rozšířit tradiční odvětví o nové technologie páté generace a být jedním z průkopníků strategie Digitální Česko v regionech. Jeseník, vzdálený od Prahy přes tři hodiny a ležící v samém srdci hor u polských hranic, vidí ve vysokorychlostních sítích velkou příležitost pro město a své občany.

Myslíme si, že v budoucnu budou fyzické vzdálenosti hrát čím dál menší roli a to, že je nějaké místo dnes periferií, se nakonec stane výhodou. Už dnes chceme Jeseník a celý region připravit na budoucnost, ve které budou datové přenosy a komunikace hrát naprosto zásadní roli. Přijde nám samozřejmé, že usilujeme o to, aby se na Jesenicku rozvíjel průmysl s vysokou přidanou hodnotou, robotika, digitální vzdělávání, komunitní život 21. století, což podporuje snahy města snížit odliv mladých lidí. Už dnes je tady obrovský lidský potenciál, který chceme maximálně podpořit a ukázat světu,“ shrnuje za přípravný tým důvody, proč se Jeseník do soutěže přihlásil, místostarosta Tomáš Vlazlo.

Sítě páté generace dostanou státní podporu i v Ústí nad Labem. Inovační centrum Ústeckého kraje chce svou spolupráci s Vodafonem v budování a využití nové digitální infrastruktury zamířit do autonomní mobility, mimo jiné oblasti chytrých měst.

Sítě 5G nám zásadní měrou pomůžou realizovat naše rozvojové projekty – jednak datové platformy Portabo, která shromáždí, sjednotí a v jednotném a otevřeném formátu bude poskytovat data z celého Ústeckého kraje. A jednak projekt městské zóny pro testování autonomního, tedy bezpilotního řízení aut v městském provozu. To je skvělý start a zároveň široké pole nových příležitostí,“ popisuje plány Ústí nad Labem ředitel centra Martin Mata.

Fotka od programmerPixabay

Cesta k městům bez dopravní zácpy

Rychlost přenosu dat v řádech gigabitů za sekundu a vysoká spolehlivost sítí bude pro dopravu zásadní novinkou, protože umožní naplno uskutečnit koncepci chytrých měst. V době, kdy se vozy bez řidiče stanou normou, budou vozidla moci vysílat a přijímat signály do a ze semaforů, jiných automobilů, blízkých dronů a vozidel záchranné služby. To jsou první kroky k městům bez dopravní zácpy. Smart systémy by měly pomoci i s regulací autobusové a železniční dopravy podle aktuální poptávky cestujících, což přinese úsporu energie a snížení emisí. 

Vítězná tři města ve spolupráci s Vodafonem plánují využít podporu státu na budování a rozvoj konceptu Smart, zejména v oblasti budování digitální infrastruktury. Ministerstva pak chtějí zkušenost Karlových Varů, Jeseníku a Ústí nad Labem využít pro vytváření metodických postupů a tvorbu programů na zavádění 5G sítí v ČR. Rádiové frekvence nezbytné pro experimentální testování 5G a technologických řešení by měl mít Vodafone jako poskytovatel 5G připojení tří vítězných měst podle znění výzvy za nižší poplatek.