Co nás v IoT čeká v roce 2020?

V každém IoT zařízení bude povinně instalován čip, který bude data posílat na server schválený vládou…

Ano, je to za vlasy přitažená utopie… nebo? Snahy kontrolovat občany každým rokem nabývají na intenzitě, a když se podíváme na IoT v automotive, jsou už realitou. Vždyť každé nově vyrobené auto poctivě hlásí to, co bychom sami o sobě sdělit nechtěli. Samozřejmě vše v zájmu naší bezpečnosti…

Pojďme se však na svět IoT podívat z pohledu technologií a zařízení, s jejichž výběrem máme možnost volby. Jeden z trendů bude, trošku překvapivě, daleko efektivnější využití dat, které nám různé IoT senzory poskytují. Tedy svět, který přímo sám IoT není, ale na IoT přímo navazuje a teprve s ním dává smysl.

Tedy od úrovně různých IoT Hubů, specializovaných IoT databází přes, možná trošku utopistické využití blockchainu (jako třeba IOTA), po aplikace usnadňující parsing dat z různých senzorů až po nasazeni ML/AI aplikací. Překvapilo by vás, co se dá zjistit z jednoduchých dat CO2 čidla spojených s informacemi z noise detektoru a dat z elektroměru. Analýzou dat zjistíte, kdo byl v místnosti (s přesností na konkrétního člena domácnosti), co tam dělal, zda pracoval nebo spal.

Fotka od Gerd AltmannPixabay

Úrovní, která už s IoT souvisí přímo je integrace různých IoT zařízení. To co je běžné při vývoji aplikací se promítne i do světa IoT. Stále méně se budou psát proprietární integrace pro každou aplikaci a IoT technologii. Stack se bude skládat z jednotlivých komponent – konektor pro data ze sběrnic (jako CAN, MBUS, MoDBUS…atd.) nebo mobilních LowPower WAN sítí, IoT Hub nebo jiná databáze zaměřená na zpracování dat ze senzorů, parsovací a logická (včetně ML/AI) vrstva a zobrazovací vrstva (až k mobilním aplikacím pro koncové uživatele).

A tyto komponenty budou dodávány specializovanými firmami, například jako u NB-IoT, kdy je takový komunikační konektor – miotiq.com dodáván společností M2M Communication Holding, leadrem v této oblasti v Evropě i USA.

Když už jsme se zastavili u komunikačních technologií, už loni byl vidět nástup mobilních operátorů s jejich prvotními implementacemi 5G pro LowPower – NB-IoT a LTE-M. Bylo zajímavé sledovat, jak se k budování těchto sítí postavili zcela jinak v Evropě a v Americe i která z obou cest je úspěšnější. Zatímco v Evropě začali s NB-IoT, v USA s LTE-M. Dnes je zřejmé, že LTE-M bude spíše volbou po vypnutí 2G a 3G sítí a skutečně LowPower aplikace adresuje daleko lépe NB-IoT.
Téměř každý měsíc se objevují tiskové zprávy o spuštění další a další NB-IoT sítě. V roce 2020 očekáváme ještě zrychlení tohoto tempa.

Dalším významným trendem pro rok 2020 je posun od „testování“ k produkci: dost již bylo PoC (Proof of Concept), technologie IoT vyzrály natolik, že jsou již reálně nasazovány. Ať už se jedná o „typické“ vertikály jako utility, zejména odečet vodoměrů (kde nasazení mobilní LowPower komunikace přímo u výrobců vodoměrů je realitou) nebo třeba průmyslovou výrobu či stavebnictví technologie pokročila tak daleko, že se IoT hromadně nasazuje na zlepšení nakládání s vodou nebo snižování nákladů na údržbu. Běžné již třeba v Německu budou projekty s nasazením desítek tisíc čidel.

Fotka od Peter HPixabay

Nakonec si nechám oblast IoT pro domácnosti a soukromé použití. Tady je trendem pro rok 2020 jednoznačně bezpečnost, s kterou jsme naši úvahu začínali. Je skvělé, že česká společnost Avast přichází s řešením, které bezpečnost různých IoT senzorů a čidel v domácnosti řeší. A nejen to, je v této oblasti světovým leadrem!


Autorem článku je Karel Krčmář. Ten je zakladatelem společnosti M2MC, která vyvinula unikátní prototypovací zařízení PGBoard. Do světa komunikací vstoupil počátkem milénia jako obchodní ředitel českého zastoupení nadnárodního operátora Telia International Carrier. Byl zodpovědný za obchodní aktivity, které zahájil podpisem první smlouvy TIC se zákazníkem v Čechách a po pěti letech končil jako Country Manager společnosti s tržním podílem 50 % zahraničních internetových linek pro operátory.

V následujících letech se podílel na mezinárodních projektech, jako bylo založení a rozvoj společnosti pro sledování objektů pomocí mobilních technologií. Cenné zkušenosti získal i u největších hráčů IT světa Hewlett-Packard a IBM. Právě v IBM, kde byl zodpovědný za divizi technologických služeb, se na základě výzkumu LowPower IoT sítí v centru v Curychu rozhodl přivést tuto technologii i do České republiky. Tato snaha byla nakonec naplněna založením vlastní společnosti, která v České republice vybudovala první mobilní IoT síť s technologií Sigfox.

Po prodeji svého podílu ve firmě v roce 2017 se rozhodl pokračovat v rozvoji IoT spoluprací s mobilními operátory. Dnes jeho společnost M2M Communication (M2MC) umožňuje zájemcům o nejmodernější IoT komunikaci nejrychlejší cestu k propojení jejich zařízení a aplikací. Unikátní integrační platforma miotiq.com, kterou M2MC využívá, je nástrojem jak zařízení zprovoznit v řádu minut s velmi malými náklady – typicky v řádu jednotek EUR ročně.