Doprava a logistikaSmart CityTiskové zprávy

Dopravní systém v Hradci Králové dostal zelenou

Průběh a výsledek výběru dodavatele na inteligentní dopravní systém (IDS) je v pořádku a město může s vítězem podepsat smlouvu. Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zamítl rozklad proti rozhodnutí o zamítnutí námitky proti zadávacím podmínkám v rámci tendru, který město vyhlásilo vloni v lednu.

Vítězem soutěže se stala společnost CROSS Zlín s nabídkou 229,3 milionu korun bez DPH. Zastupitelé Hradce Králové schválili výsledek tendru na dodávku IDS v říjnu, smlouvu s vybraným dodavatelem však město doposud nemohlo podepsat kvůli probíhajícímu řízení na ÚOHS. Jeho předseda však minulý pátek potvrdil již vydané rozhodnutí o zamítnutí námitky proti zadávací dokumentaci v průběhu výběrového řízení.

Toto rozhodnutí, které potvrdilo správný postup města, samozřejmě vítáme a může se začít s pracemi na IDS tak, abychom mohli včas požádat o dotaci. Pokud by se vše odkládalo o další týdny či měsíce, hrozilo by, že se nestihne termín na podzim 2020 pro podání žádosti o dotaci. O tu můžeme požádat až ve fázi hotového projektu a vydaných potřebných stavebních povolení,“ říká Monika Štayrová, náměstkyně primátora pro oblast ekonomiky a dotací.

Zdroj: http://www.cross.cz/

Vítězná firma systém dodá, nainstaluje a následujících šest let jej bude i provozovat. Realizace se předpokládá v letech 2020 až 2022, v provozu by měl být systém od roku 2023. Součástí systému budou nové semafory, datové sítě, senzory či moderní technologie pro řízení dopravy v reálném čase.

IDS bude složený ze šesti základních modulů, z nichž čtyři tvoří páteřní prvky, dva jsou jakousi nadstavbou. Hlavní částí IDS bude kompletní výměna semaforů. Semafory a sledovaná místa budou propojena s dispečinkem a centrálním prvkem systému. Ten má zpracovávat veškerá data v reálném čase, takže umožní operativní řešení vzniklých situací.

Dalším modulem je vazba na městskou hromadnou dopravu, jejímž úkolem je zajistit co nejplynulejší průjezd vozidel po trase, aby nedocházelo ke zpožďování. Na vybraných místech bude systém připraven na možnost kontroly dodržování rychlosti a jízdy na červenou.

Autor: Petr VINKLÁŘ, zdroj