IoT produktySmart CityTiskové zprávy

Signify zvedá úroveň komfortu zaměstnanců v kancelářích díky nové nabídce IoT senzorů pro Interact Office

Nepohodlí zaměstnanců, špatné zdraví a snížená výkonnost mohou být spojeny s nekvalitním prostředím v kanceláři. Jen kvalitní osvětlení může pomoci zvýšit produktivitu zaměstnanců až o 23 % (1).

Kromě osvětlení existují další prvky prostředí, které mají na zdraví a pohodu zaměstnanců vliv. Například vyšší vnitřní teplota a vyšší relativní vlhkost mohou vést ke kýchání, způsobovat zarudnutí kůže, pálení očí či bolesti hlavy a očí. Špatná regulace tepelného komfortu vede k 6% poklesu výkonu zaměstnanců, pokud je v kancelářích příliš horko, a 4% pokles, pokud je v kanceláři chladno (2). Kromě toho se výkon zaměstnanců může snížit až o 66 %, když je rozptyluje hluk (3), a návrat k práci po takovém vyrušení může v průměru trvat 25 minut (4).

Zajistit zaměstnancům pohodlí a zdraví v kanceláři je klíčové. Signify, světový lídr v oblasti osvětlení, uvádí na trh novou nabídku IoT senzorů Philips, které shromažďují a dodávají data prostřednictvím systému propojeného osvětlení Interact Office a API pro monitorování prostředí. Nové senzory umožní podnikům sledovat prostředí v kanceláři a optimalizovat podmínky pro zdraví a pohodu zaměstnanců.

Nové senzory mohou monitorovat obsazenost, počet lidí, teplotu (v místnosti a u pracovního stolu), úroveň hluku, úroveň denního světla, relativní vlhkost, a díky Bluetooth mohou být součástí vnitřního navigačního systému. Spojením těchto vlastností v jedné jednotce odpadá potřeba mít více senzorů a je i pro firmu nákladově efektivnější. Schopnost analyzovat pracovní zkušenost může pomoci vytvořit zdravé místo pro práci a pomoci organizacím snížit absenci.

Tyto nové senzory jsou menší než krabička od zápalek a lze je jednoduše aktualizovat. Není při tom potřeba sundávat osvětlení ze stropu, jelikož senzory lze připojit z přední strany svítidla. Toto nadčasové řešení znamená, že osvětlení může být díky různým senzorům nyní aktualizováno kdykoli. To dává podnikům více možností těžit z budoucích rozšíření funkčnosti nebo se hodí například v případech, kdy si nový nájemce přeje více funkcionalit.

Jedním ze zákazníků Signify je EDGE, realitní společnost skupiny OVG. EDGE se zaměřuje na komfort, udržitelnost, design a technologii ve všech budovách, které nově staví, včetně těch vlastních.

EDGE spolupracuje se Signify od prvního zlomového power-over-ethernet LED osvětlení v budově The Edge až po poslední inovace Signify v oblasti infrastruktury osvětlení, jež byla implementována v budově EDGE Olympic v Amsterdamu. Díky technologii ovlivňujeme zdraví a produktivitu lidí v budově,“ říká Erik Ubels, CTO společnosti EDGE. „Schopnost velice přesné lokalizace a schopnost přesného určení počtu lidí v daném prostoru nám umožňuje optimalizovat uživatelský zážitek a správu našich budov. Nová funkce monitorování prostředí je dalším přínosem pro celkový komfort našich zaměstnanců,“ dodává Ubels.

Nabídka nových Philips senzorů pro Interact Office bude v nabídce od května.


(1) Zdroj: Loftness et al 2003
(2) Zdroj: Lan L. Wargocki P. Wyon DP. Lian Z. (2011) Effects of thermal discomfort in an office on perceived air quality, SBS symptoms, physiological responses, and human performance. Indoor Air 21:5, pp 376-90
(3) Zdroj: Lan L. Wargocki P. Wyon DP. Lian Z. (2011) Effects of thermal discomfort in an office on perceived air quality, SBS symptoms, physiological responses, and human performance. Indoor Air 21:5, pp 376-90
(4) Zdroj: ‚The Cost of Interrupted Work: More Speed and Stress‘ by Gloria Mark, Department of Informatics, University of California