Smart CityTiskové zprávy

Jak se změní klima, když rozpálené střechy pokryje trávník? Výsledky z liberecké zoo mohou pomoci nejen centrům měst

Změnu klimatu mapuje Zoo Liberec s pomocí senzorů a takzvaného Internetu věcí od Vodafonu. Nenáročná čidla dokážou bez servisu a na jednu baterii posílat důležitá data až deset let.

Liberecká zoologická zahrada stále vylepšuje své pavilony i celý areál, a tak střechy pavilonů začala pokrývat trávníky. Nové zelené travní střechy, které postupně nahrazují klasické střechy z lepenky a plechu, mají pomoci zlepšit klima v areálu zahrady. Jak moc taková změna ovlivní prostředí pro zvířata a návštěvníky i okolní přírodu, mapuje Zoo Liberec pomocí takzvaného Internetu věcí (IoT) ve spolupráci se společností Vodafone.

Senzory pro měření teploty a vlhkosti sledují v zoo automaticky rozdíly v mikroklimatu nad různými povrchy – na střechách, ale i v jejich okolí. Výslednou analýzu plánuje zoologická zahrada využít nejen pro zefektivnění provozu, ale i pro vzdělávací účely. Chce také motivovat a inspirovat další lidi i firmy k budování podobných zelených ploch na obytných a průmyslových budovách.

Signál i tam, kde jsou běžné mobily ztracené

Data sbírají senzory a meteostanice, které využívají výhod speciální úzkopásmové sítě internetu věcí (NB-IoT) Vodafonu. Jde například o to, že senzor vydrží na jednu baterii fungovat bez dalšího servisu až deset let, protože přenos dat probíhá úspornou formou. Signál NB-IoT sítě také dokáže proniknout i do míst, kde klasické mobilní sítě nefungují – pod vodu, pod zem nebo například do hlubokého sklepa. A pokrývá nejen celé Česko.

Tyto speciální senzory v rámci partnerské spolupráce připravil úspěšný liberecký start-up Hardwario, který se specializuje na vývoj a výrobu IoT zařízení s velmi nízkou spotřebou a který se společností Vodafone spolupracuje na mnoha projektech v Česku i zahraničí,“ říká Pavlína Zemanová, specialistka na oblast Internetu věcí ve Vodafonu.

Data, která tímto způsobem zoo získává, jsou automaticky přenášena do systému Markomat, vyvinutého společností Absolook. V něm jsou vyhodnocována a pomocí převodu do různých typů grafů prezentována v snadno pochopitelných souvislostech.

Chceme na modelovém příkladu ve veřejném areálu zoologické zahrady vyzkoušet automatické získávání informací a podrobně analyzovat rozdíly v mikroklimatu nad různými typy povrchů. Projekt má podle nás velký potenciál. Jeho výsledky mohou motivovat majitele milionů střech k zavedení změn, které pomohou jim i jejich okolí nejen v našich městech, ale díky mezinárodnímu přesahu aktivit liberecké zoo i v zahraničí. Mým plánem je také hned v druhém kroku dostat čidla na další vybrané městské objekty v Liberci,“ říká David Nejedlo, ředitel Zoo Liberec.

Model, který by mohl zpříjemnit život ve městech

Rozpálená centra měst by se tak mohla stát mnohem příjemnějším prostředím pro obyvatele i návštěvníky.

Pokud se potvrdí, že celý mikrosystém v zoo zaznamenal vypovídající změny k lepšímu, chceme společně se zástupci zahrady představit projekt pracovní skupině města Liberec, která se věnuje adaptačním opatřením souvisejícím se změnou klimatu. Tato pracovní skupina nyní řeší pořízení teplotní mapy města. Právě rozšíření projektu ze zoo do dalších částí města by mohlo pomoci teplotní mapu vytvořit a bude určitě inspirací i pro další města,“ vysvětluje Pavlína Zemanová z Vodafonu.

Internet věcí (IoT) je technologie propojující stroje, přístroje, senzory nebo objekty a právě díku tomu se jednotlivá zařízení stávají inteligentními. To znamená, že komunikují s okolím a umožňují vzdálené ovládání, kontrolu nebo sledování.